På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lettere at opkvalificere ledig arbejdskraft, før I ansætter

ARBEJDSKRAFT. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har sat en kampagne i gang, som skal gøre det lettere for virksomheder at opkvalificere ledige til jobfunktioner, hvor der mangler arbejdskraft.

Hvad er opkvalificeringsmulighederne?

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering vil over de kommende måneder kontakte mellem 10.000 og 20.000 virksomheder for at fortælle om mulighederne for opkvalificering, når man som virksomhed ansætter en ledig.

Hensigten med kampagnen er at øge kendskabet til to forskellige ordninger, som man som virksomhed kan benytte, hvis man har et behov for at opkvalificere en person i forbindelse med en ansættelse:

 • Opkvalificering af nye medarbejdere inden ansættelse via puljen for opkvalificering inden for mangelområder.
 • Opkvalificering i forbindelse med ansættelse via ordningen om opkvalificeringsjob.

Kampagnen er en udmøntning af et initiativ fra trepartsaftalen om arbejdskraft og praktikpladser fra 2016.

Opkvalificering af nye medarbejdere inden ansættelse

Som led i trepartsaftalen er der afsat en særlig pulje, som kører fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2019. Puljen giver mulighed for, at virksomheder uden udgift kan opkvalificere nye medarbejdere fra ledighed til konkrete jobfunktioner, allerede inden de bliver ansat.

Typisk kan man benytte muligheden, hvis man har specifikke krav til medarbejdernes certifikater eller kursusbeviser. Det kan f.eks. være basis it-krav til lagermedarbejdere, sikkerhedskurser til håndværkere, hygiejnekurser til kantinepersonalet eller særlige kørekort til chauffører.

Opkvalificering kan foregå helt op til tre måneder før ansættelsens start.

Det er dog et krav, at ansættelsen sker inden for et område, hvor det er svært at finde medarbejdere, samt at medarbejderen bliver ansat efter opkvalificeringen.

Betingelser for opkvalificering

Der er følgende betingelser for, at virksomheden kan få betalt opkvalificeringen:

 • Der skal være tale om en dagpengemodtager med minimum tre måneders sammenlagt ledighed eller en jobparat kontanthjælpsmodtager med minimum tre måneders sammenhængende forudgående ledighed.
 • Der skal foreligge en erklæring fra arbejdsgiver om, at den ledige, som skal deltage i opkvalificering, vil blive ansat i et ordinært job uden løntilskud.
 • Ansættelsen skal ske i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.
 • Ansættelsen skal ske inden for et område, hvor der er rekrutteringsudfordringer.

Opkvalificering i forbindelse med ansættelse

Ordningen om opkvalificeringsjob giver mulighed for at ansætte en ledig og samtidig få tilskud til opkvalificering. Der kan gives tilskud til alle former for opkvalificering, så længe den ligger ud over den opkvalificering, som man som virksomhed forudsættes at give, f.eks. i form af oplæring i arbejdsfunktioner eller arbejdsredskaber på virksomheden.

Det kan for eksempel være it-kurser, sikkerhedscertifikater, hygiejnebeviser, køre-/truckkort med videre. Jobcentret betaler for opkvalificeringen og kan også hjælpe med at finde det rigtige kursus / uddannelse - og den rigtige medarbejder.

Betingelser for at benytte opkvalificeringsjob

Der er følgende betingelser for, at virksomheden kan få betalt opkvalificeringen:

 • Der skal være tale om ansatte, som modtager løn og inden ansættelsen modtog enten dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge, førtidspension, revalidender eller nyuddannede med handicap.
 • Dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere skal have 12 måneders ledighed forud for ansættelsen. Dog 6 måneder for personer under 30 år eller personer med særlig risiko for at blive langtidsledige.
 • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere skal have 6 måneders ledighed forud for ansættelsen.
 • Uddannelsen skal ligge i forbindelse med ansættelsen.
 • Tilskuddet til arbejdsgiveren bevilliges altid ud fra en konkret vurdering fra jobcentret og vil som regel bero på en vurdering af jobmulighederne samt risiko for langtidsledighed.

Ønsker I at vide mere om de to ordninger, kan I kontakte jeres lokale jobcenter eller Jobservice Danmark.

PUBLICERET: 10-10-2017 OPDATERET: 10-10-2017