På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Landsretten frifinder virksomhed for brug af flere tidsbegrænsede ansættelser

TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE. En medarbejder rejste krav mod sin tidligere arbejdsgiver om godtgørelse efter lov om tidsbegrænset ansættelse, forskelsbehandlingsloven samt efter funktionærloven. Østre Landsret har nu frifundet virksomheden for alle krav.

Udsendt tidsbegrænset til et projekt i Rusland

En medarbejder var igennem flere år udsendt til arbejde på et større projekt i Rusland. Medarbejderen havde en funktion som lagerforvalter og stod for modtagelse af leverancer af materialer til projektet.

Arbejdsfunktionen er typisk kun relevant i en kortere periode i projektet, og medarbejderens ansættelse var derfor tidsbegrænset i et halvt år.

Projektet var forsinket

Projektet i Rusland blev imidlertid ramt af mange forsinkelser, og medarbejderens tidsbegrænsede ansættelse blev derfor forlænget tre gange. Hver forlængelse havde et års varighed, og medarbejderen havde ved udløbet af den sidste tidsbegrænsede ansættelse efterhånden været ansat i tre og et halvt år.

Medarbejderen rejste krav

Da medarbejderen ved udløbet af sin sidste tidsbegrænsede ansættelse fik besked om, at der ikke længere var brug for ham på projektet, rejste han krav om godtgørelse for brud på lov om tidsbegrænset ansættelse.

De aftalte tidsbegrænsninger skulle efter medarbejderens opfattelse tilsidesættes, så virksomheden skulle betale løn i en opsigelsesperiode samt godtgørelse for usaglig opsigelse.

Medarbejderen, der var 74 år, mente desuden, at virksomheden havde udsat ham for aldersdiskrimination.

Tidsbegrænsninger var i orden

Østre Landsret slog fast, at virksomheden havde driftsmæssige grunde til at forlænge medarbejderens tidsbegrænsede ansættelser. Landsretten lagde vægt på, at projektet i Rusland var forsinket, og at det derfor var nødvendigt og sagligt at forlænge de tidsbegrænsede ansættelser, også selv om det var sket flere gange og over flere år.

Landsretten tilkendegav herefter mundtligt, at virksomheden skulle frifindes for alle krav i sagen.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Lov om tidsbegrænset ansættelse forbyder ikke flere tidsbegrænsede ansættelser i forlængelse af hinanden, men loven opstiller et krav om, at der skal foreligge objektive grunde til at forlænge en tidsbegrænsning.

Det er virksomheden, der skal bevise, at det for eksempel af driftsmæssige årsager har været nødvendigt at forlænge en tidsbegrænset aftale.

Landsrettens afgørelse viser, at det er muligt at løfte bevisbyrden, selv om der er tale om flere forlængelser over en længere årrække.

PUBLICERET: 12-12-2017 OPDATERET: 12-12-2017