På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kunne ikke bevise at alderskrav var en fejl

FORSKELSBEHANDLING. Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en virksomhed skal betale 25.000 kr. i godtgørelse til en ansøger, fordi afslaget blandt andet var begrundet i ansøgerens alder. Afgørelsen faldt på trods af, at virksomheden ni dage efter afslaget sendte et brev til ansøgeren om, at formuleringen om alder var en fejl.

Afslag på eftertragtet stilling

Ansøgeren, der er født i 1977, søgte den 16. marts 2016 en opslået stilling hos virksomheden. Virksomheden endte med at modtage 71 ansøgninger til de fem ledige stillinger, som de havde slået op.

Den 20. april 2016 modtog ansøgeren en mail med afslag. I forbindelse med afslaget oplyste virksomheden, at de havde modtaget 71 ansøgninger til fem stillinger, at mange ansøgere var valgt fra, selv om de kompetence- og kvalifikationsmæssigt var egnede, og at virksomheden af hensyn til alder og profil havde prioriteret andre til stillingen.

Ordvalget var en fejltagelse

Den 29. april 2016 sendte virksomheden endnu et brev ud til samtlige ansøgere, der havde fået afslag. I brevet skrev de, at de beklagede ordvalget i afslaget, og at formuleringen om alder var en fejl.

Efter at klager havde modtaget rettelsen fra virksomheden, klagede han til Ligebehandlingsnævnet og hævdede, han var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder.

Manglede kompetencer

Virksomheden endte med at tilbyde syv ud af de 71 ansøgere ansættelse. Virksomheden holdt fast i, at ingen af ansøgerne var blevet valgt fra på grund af alder. Virksomheden fortalte, at ansøgeren var blevet sorteret fra ved første gennemgang af ansøgningerne, fordi han ikke havde de fornødne faglige kompetencer.

Derudover var de syv kandidater, som blev tilbudt ansættelse, ældre, yngre og jævnaldrende med klageren.

Uskyld ikke bevist

Det fremgår af forskelsbehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må forskelsbehandle ansøgere på grund af alder. Det påhvilede virksomheden at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Virksomheden hævdede, at ansøgeren ikke havde de fornødne kompetencer til at bestride stillingerne, men det blev ikke uddybet nærmere i form af en vurdering af ansøgerens kvalifikationer sammenlignet med de ansøgere, der blev tilbudt ansættelse.

Ligestillingsnævnet vurderede derfor ikke, at virksomheden havde bevist, at alder ikke indgik i vurderingen af ansøgningen. Derudover lagde nævnet vægt på, at afslaget udtrykkeligt henviste til alder.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Forskelsbehandlingsloven indeholder en regel om delt bevisbyrde. Det betyder, at det er medarbejderen, der skal påvise faktiske omstændigheder, der sandsynliggør, at han er blevet udsat for ulovlig forskelsbehandling.

Hvis det lykkes, er det virksomheden, der skal bevise, at det ikke er tilfældet. I den konkrete sag kunne virksomheden ikke bevise sin påstand om, at ansøgeren ikke havde de nødvendige kompetencer.

I må derfor ikke inddrage alder i vurderingen af hvilke kandidater, der skal ansættes.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 28-06-2017 OPDATERET: 08-08-2017