På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Krav om en kvart million for overarbejde holdt ikke i retten

ANSÆTTELSE. Retten i Kolding har frifundet en vindmøllevirksomhed i en sag om overtidsbetaling efter Industriens Overenskomst og godtgørelse efter 48-timers reglen. Medarbejderen fik dog en mindre godtgørelse på grund af manglende ansættelseskontrakt ved intern rokering.

Intern rokering

En Sales- og Contractmanager i en virksomhed, der opstiller vindmøller, skiftede internt stilling til nu at være Site-manager, fordi virksomheden kort tid efter ansættelsen vurderede, at han egnede sig bedre til at organisere sites end til at sælge.

Krævede over en kvart million

I den oprindelige ansættelseskontrakt stod der, at medarbejderens arbejdstid var variabel, og at arbejde ud over 37 timer ikke blev honoreret særskilt, men var indeholdt i lønnen. Der stod også, at medarbejderen var omfattet af Industriens Overenskomst. 

Medarbejderen fik ikke udleveret en ny ansættelseskontrakt i forbindelse med ændringerne i hans arbejde for virksomheden.

Da medarbejderen fratrådte sin stilling, hævdede han, at han i sin nye stilling havde krav på overtidsbetaling  på 157.606,45 kr. efter Industriens Overenskomst.

Han hævdede også, at han havde krav på godtgørelse for manglende overholdelse af arbejdstidsloven på 70.000 kr. og 40.000 kr. i godtgørelse for manglende ansættelsesbevis.

Medarbejderen krævede altså en godtgørelse på i alt 267.606.45 kr. fra virksomheden.

Var ikke dækket af IO

Industriens Overenskomst var givet som et individuelt vilkår i medarbejderens ansættelseskontrakt, fordi han normalt ikke ville være dækket som funktionær. Industriens overenskomst var kun gældende i det omfang, at den ikke var fraveget i selve ansættelseskontrakten.

Det fremgik af ansættelseskontrakten, at arbejde ud over 37 timer ikke blev honoreret særskilt.

Retten kom derfor frem til at overenskomsten var fraveget i ansættelseskontrakten og frifandt virksomheden for kravet om overtidsbetaling på 157.606,45 kr.

48-timers reglen

Medarbejderen var ikke forpligtiget til at tidsregistrere sine arbejdstimer. Han fremlagde derfor kun ensidige opgørelser af sin arbejdstid, hvorefter hans gennemsnitlige arbejdstid var 62,43 timer pr. uge over en  fire måneders periode.

Retten kom frem til, at funktionæren ikke havde bevist, at han faktisk havde arbejdet i sådan et omfang. 

Virksomheden havde derfor ikke overtrådt 48-timers reglen, hvorefter den gennemsnitlige arbejdstid over en fire måneders periode ikke med overstige 48 timer inklusiv overarbejde.

Virksomhed blev derfor frifundet for kravet om 70.000 kr.

Godtgørelse på 10.000 kr.

Retten kom frem til, at virksomheden havde tilsidesat sin pligt at informere medarbejderen om væsentlige vilkår i hans ansættelsesforhold ved ikke at udlevere en ny ansættelseskontrakt, da hans stilling ændrede sig.

Retten gav på grund af gentagne forhold medarbejderen medhold i hans påstand om godtgørelse for manglende ansættelsesbevis, men kun med en godtgørelse på 10.000 kr.

Medarbejderen har anket byrettens afgørelse til Vestre Landsret.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd
Som virksomhed skal man huske at opdatere sine medarbejderes ansættelseskontrakter, hvis de rokerer til en anden stilling i virksomheden. Ellers vil medarbejderen typisk have ret til godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

Nyheden er baseret på Retten i Koldings afgørelse i sag nr. BS 1-471/2016

Industriens Overenskomst § 13 om overtidsbetaling

Ansættelsesbevisloven §§ 2 og 6 om arbejdsgivers oplysningspligt over for lønmodtageren.

Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet § 8 om 48-timers reglen.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 17-04-2017 OPDATERET: 18-04-2017