På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Jobafslag til gravid kostede 40.000 kr.

LIGEBEHANDLING. Et afslag på ansættelse begrundet i ansøgerens graviditet kostede virksomheden 40.000 kr. i Ligebehandlingsnævnet.
Modelfoto

Afslag på ansættelse

En kvinde havde søgt en ledig stilling, og var efter to runder samtaler virksomhedens endelige kandidat til jobbet. Da lederen ringede til kvinden for at indkalde hende til en tredje og sidste samtale, hvor de blandt andet skulle gennemgå ansættelseskontrakten, oplyste kvinden, at hun var gravid. Lederen aflyste i forlængelse af denne meddelelse den tredje samtale med kvinden.

Efterfølgende kontaktede lederen kvinden med besked om, at hun, på grund af graviditeten, ikke kunne blive ansat i virksomheden. Lederen gav endvidere under samtalen udtryk for, at kvinden var faglig kompetent til stillingen, ligesom hendes profil passede godt til virksomheden.

Lagde sag an ved Ligebehandlingsnævnet

Kvinden indgav herefter en klage til Ligebehandlingsnævnet for brud på ligebehandlingsloven, hvor det af § 2 følger, at en arbejdsgiver ved bl.a. ansættelse skal behandle mænd og kvinder lige.

Under sagen i Ligebehandlingsnævnet diskuterede parterne ikke de faktiske omstændigheder, fordi virksomheden i sin helhed anerkendte disse. Ligebehandlingsnævnet skulle derfor kun tage stilling til, hvor stor godtgørelsen skulle være. 

I overensstemmelse med mange års praksis på området, herunder en afgørelse fra Højesteret i 2008, gjorde virksomheden gældende, at en godtgørelse skulle udgøre 25.000 kr. Et tilsvarende beløb var blevet tilbudt kvinden, inden sagen kom for Ligebehandlingsnævnet, men hun ønskede ikke at indgå et forlig med virksomheden.

Kvinden mente modsat, at godtgørelsen burde fastsættes skønsmæssigt ud fra sagens konkrete omstændigheder.

Ligebehandlingsnævnet fraveg mange års praksis

Ligebehandlingsnævnet anerkendte, med henvisning til den foreliggende praksis, at godtgørelsesniveauet for disse sager i udgangspunktet udgør 25.000 kr.

Alligevel fandt Ligebehandlingsnævnet, at sagens konkrete omstændigheder, herunder det forhold, at kvinden fik direkte afslag pga. graviditet, var særligt grove. Nævnet fastsatte derfor godtgørelsen til 40.000 kr.

DI førte sagen for virksomheden. 

DI's råd
Afgørelsen slår fast, at godtgørelsesniveauet for disse sager i udgangspunktet er 25.000 kr., men at særlige grove omstændigheder kan hæve godtgørelsesniveauet til 40.000 kr. 

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse i sag nr. J.nr. 2017 - 6810 - 58153

Ligebehandlingsloven § 2 om forbud mod forskelsbehandling, § 14 om godtgørelse samt
§ 16 a om delt bevisbyrde.

Har du styr på de regler, der gælder for medarbejdere og virksomheder i forbindelse med graviditet og barsel? Tag quizzen og test din viden.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 11-04-2018 OPDATERET: 10-04-2018