På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ingen sygeløn efter sidste vikariat

VIKARER. En faglig voldgift har endnu engang bekræftet, at såkaldte successive udsendelser af vikarer til den samme virksomhed ikke er i strid med Industriens Overenskomst.

Tre sager i én

Et forbund rejste tre sager over for et vikarbureau, hvor forbundet påstod, at vikarerne var berettiget til løn under sygdom efter deres vikariaters udløb. De tre vikarer var udsendt til samme brugervirksomhed, der brugte vikarer til at korrigere for sæsonudsving i arbejdsbyrden. Vikarerne blev udsendt til brugervirksomheden for 2-3 uger ad gangen.

Ikke forlænget efter sygemelding

Fælles for alle tre vikarer i denne sag var, at de blev sygemeldt under en udsendelse. De fratrådte ved vikariatets udløb, fordi deres vikariater ikke blev forlænget yderligere. I to af sagerne var vikarerne dog blevet udsendt igen, da de havde raskmeldt sig.
Sagerne adskilte sig fra hinanden ved, at den ene vikar havde været udsendt i en måned, en anden i seks måneder og den sidste i et år og otte måneder, da de blev sygemeldt og fratrådte i overensstemmelse med den aftalte tidsbegrænsning.

Forbundets påstand

Vikarbureauet var omfattet af Industriens Overenskomst. Forbundet påstod derfor under sagen, at de gentagne udsendelser havde til formål at omgå vikarernes rettigheder til sygeløn og opsigelsesvarsel. Men vikarbureauet oplyste, at de tidsbegrænsede, gentagne udsendelser af vikarerne skyldtes brugervirksomhedens bestillinger.

Ikke i strid med overenskomsten

Voldgiftsretten var ikke enig i, at vikarbureauet havde omgået overenskomsten.

I præmisserne fastslog dommeren først og fremmest – i overensstemmelse med tidligere kendelser – at det ikke i sig selv var i strid med Industriens Overenskomst successivt at udsende en vikar tidsbegrænset til samme brugervirksomhed. De successive udsendelser måtte dog ikke få karakter af en omgåelse af overenskomsten.

For at dække et reelt behov

Dommeren konkluderede også, at vikarbureauet ikke omgik overenskomsten, da de udsendte vikarer i tidsbegrænsede vikariater  for at dække brugervirksomhedens behov for midlertidig arbejdskraft.

Dommeren lagde vægt på, at vikarbureauet kunne dokumentere, at vikarerne var blevet udsendt for at opfylde bestillinger fra brugervirksomheden, som kun efterspurgte vikariater af kort varighed. Desuden blev vikariaterne forlænget efter en konkret aftale indgået mellem vikarbureauet og brugervirksomheden. Derfor var der ikke tale om omgåelse af overenskomsten.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Afgørelsen fastslår, at det ikke i sig selv er omgåelse af Industriens Overenskomst, hvis et vikarbureau udsender vikarer successivt i tidsbegrænsede vikariater i samme brugervirksomhed. Dermed bekræfter kendelsen den hidtidige praksis om udsendelse af vikarer efter Industriens Overenskomst.

Det afgørende for, om der er tale om omgåelse ved successive udsendelser, er, om der er realitet i de aftalte tidsbegrænsninger, eller om tidsbegrænsningen kun er indsat af vikarbureauet for at omgå vikarens rettigheder efter overenskomsten.

I den konkrete sag kunne vikarbureauet netop påvise, at tidsbegrænsningen var begrundet i brugervirksomhedens bestilling af vikarerne. Dermed afspejlede de aftalte tidsbegrænsninger realiteten.

Nyheden er baseret på kendelse af 27. december 2016 i FV2016.0093

Industriens Overenskomst, bilag 17.

01. september 2015
VIKARER. En vikar udsendt fra et vikarbureau kan godt udsendes flere gange i træk til samme brugervirksomhed. En faglig voldgift bekræftede nemlig, at såkaldte successive udsendelser hverken er i strid med Industriens Overenskomst eller reglerne om vikarer.
08. marts 2016
VIKAR. Vikarer behøver ikke være på samme overenskomst som medarbejderne i den virksomhed, de er udsendt til. Det viser en ny principiel faglig voldgiftskendelse.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 31-01-2017 OPDATERET: 31-01-2017