På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

I Sverige gælder de svenske regler

UDSTATIONERING. Arbejder en dansk medarbejder i Sverige, er det som udgangspunkt de svenske regler, der gælder for medarbejderen. Dog kan en udstationeret medarbejder, der arbejder i Sverige i en tidsbegrænset periode for sin danske arbejdsgiver, som medarbejderen normalt arbejder for i Danmark, tage sine danske vilkår med sig.
Foto: Colourbox

Forskel på udstationering og lokal ansættelse

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige regler, der træder i kraft, afhængig af om medarbejderen er udstationeret fra Danmark til Sverige, eller medarbejderen er lokalt ansat for kun at udføre arbejde i Sverige.

Er medarbejderen lokalt ansat, vil det kun være de svenske regler, der gælder under ansættelsen, og det vil være de svenske regler, der bestemmer, om de danske vilkår kan gælde under arbejdet i Sverige.

En udstationeret medarbejder, der for en tidsbegrænset periode arbejder for sin danske arbejdsgiver i Sverige, har mulighed for at tage danske vilkår med. Udgangspunktet er dog, at de danske overenskomster ikke gælder i udlandet, men der er ikke noget til hinder for at aftale, at de danske overenskomster gælder under arbejdet i Sverige, men det er ikke et krav.

Grænseoverskridende overenskomst

Nogle virksomheder har imidlertid indgået danske grænseoverskridende overenskomster, der skal overholdes ved arbejde i udlandet. Et eksempel på en grænseoverskridende overenskomst er eksempelvis ”Grænseoverskridende overenskomst” (ATL-overenskomsten) Transport og logistikoverenskomsten mellem DI (ATL) og 3F Faglig Fælles Forbund, Transportgruppen.

Konflikt om svensk tiltrædelsesoverenskomst

Fra 1. juni 2017 har det været muligt for den svenske fagbevægelse at konflikte sig til en tiltrædelsesoverenskomst med udenlandske virksomheder for arbejde, der udføres i Sverige.

Fagbevægelsens mulighed for at kræve overenskomst i Sverige gælder også, selv om virksomheden har overenskomst med fagbevægelsen i Danmark.

De svenske tiltrædelsesoverenskomster gælder for arbejdet i Sverige og vil som udgangspunkt ikke være gældende for arbejde i Danmark.

Krav om svenske vilkår

Det betyder, at danske virksomheder, der udstationerer deres medarbejdere til Sverige, kan blive mødt med et krav fra den svenske fagbevægelse om at indgå overenskomst på svenske vilkår. Det kan betyde tvungen arbejdsmarkedspension og forsikringer.

Fagbevægelsen kan dog kun kræve minimumsbetingelser vedrørende øvrige ansættelsesvilkår, som eksempelvis løn.

Svensk register for udstationering

Virksomheder med medarbejdere udstationeret i Sverige skal overholde de svenske arbejdsmiljøregler, regler om arbejdstid, svensk ferielov, forældre- og barselsregler samt regler vedrørende diskriminering.

Desuden skal virksomheden anmelde udstationeringer af over fem dages varighed, og der skal oplyses en kontaktperson til de svenske myndigheder.

Husk A1 bevis for social sikring i Danmark under udstationeringen

Ved arbejde i Sverige er hovedreglen, at medarbejderen er dækket af social sikring i Sverige, fordi det er der, medarbejderen udfører sit arbejde.

Hvis medarbejderen er udstationeret i en tidsbegrænset periode, kan medarbejderen ved at indgive attest A1 til Udbetaling Danmark, International Social Sikring bevare sin sociale sikring i Danmark, og virksomheden skal kun betale socialt sikringsbidrag i Danmark.

DI's råd

Når I udstationerer medarbejdere til Sverige, bør I altid undersøge, hvilke regler og love der skal overholdes ved udstationering til Sverige. Desuden bør I undersøge, om jeres virksomhed er dækket af en grænseoverskridende overenskomst, der indeholder vilkår, som skal overholdes ved arbejde i udlandet.

Sådanne aftaler skal virksomheden huske at tage højde for ved forhandlinger om en tiltrædelsesoverenskomst i Sverige.

Husk, at virksomheden eller medarbejderen skal indgive A1 inden udstationeringen til et andet EU/EØS land, så der ikke er tvivl om, hvor medarbejderen er socialt sikret, og hvor virksomheden skal betale sociale sikringsbidrag. DI anbefaler også, at I læser DI og ATP´s vejledning om social sikring.

Hvis den svenske fagbevægelse stiller krav om en tiltrædelsesoverenskomst, bør I kontakte DI.

Bestemmelser om registrering findes i lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare och förordning (2013:352) om anmälningsskyldighet vid utstationering av arbetstagare.

På Arbejdsmiljö Verkets hjemmeside kan man læse mere om udstationering til Sverige og om, hvilke andre regler, der skal overholdes, for eksempel om arbejdstilladelse, skat og arbejdsmiljø.

Er du medlem af DI, kan du få svar på en række spørgsmål om social sikring på I dybden med social sikring og downloade DI og ATP´s vejledning om social sikring.
24. april 2018
NORDISK PORTAL. Danske virksomheder som vil etablere sig i et andet nordisk land, kan nu gøre brug af en ny linkportal, der henviser til nabolandenes regler om etablering, rekruttering eller salg og handel.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 05-09-2018 OPDATERET: 04-09-2018