På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Husk A1 - også når jeres medarbejdere kun rejser kortvarigt til udlandet

UDSTATIONERING. Der er ingen nedre tidsgrænse for, hvornår der er tale om udstationering. Det betyder, at en medarbejder, der udrejser én dag for virksomheden til et andet EU/EØSland, også er at betragte som udstationeret og kan søge afgørelse om social sikring og Attest A1.

A1 bevis for social sikring i Danmark

For at afgøre om en medarbejder kan bevare retten til social sikring i Danmark, når medarbejderen arbejder i udlandet for en dansk virksomhed, skal medarbejderen eller virksomheden indgive en ansøgning herom til Udbetaling Danmark, International Social Sikring.

Hvis ansøgningen bliver godkendt, vil Udbetaling Danmark med afgørelsen udstede en EU/EØS attest om dansk social sikring kaldet ”Attest A1”.

Attest A1 er et bevis over for udenlandske myndigheder om, at medarbejderen er social sikret i Danmark under udstationeringen, og at hverken medarbejderen eller virksomheden kan opkræves betaling af sociale sikringsbidrag i andre lande end Danmark i den pågældende periode.

Ingen nedre tidsgrænse

Der er ingen nedre tidsgrænse for, hvornår der er tale om udstationering efter reglerne om social sikring. Det betyder, at en medarbejder, der udrejser én dag for virksomheden til et andet EU/EØSland, også er at betragte som udstationeret og kan søge afgørelse om social sikring og Attest A1.

I nogle lande, eksempelvis Frankrig, er det et krav, at udenlandske medarbejdere skal kunne fremvise A1 fra det land, medarbejderen normalt arbejder i, før arbejde kan påbegyndes.

Det betyder, at medarbejderen skal ansøge A1 i Danmark, før arbejdet i Frankrig kan påbegyndes. I Frankrig har de indført bøder, hvis A1 ikke kan fremvises ved kontrol.

Arbejde i flere lande

Hvis medarbejderen forventes at have enkelte arbejdsdage i udlandet i løbet af året, der ikke tale om en decideret udstationering, men om arbejde i flere lande. I denne situation skal der ikke ansøges om social sikring for hver enkelt arbejdsdag i udlandet, men for en længere periode, dog højest ét år ad gangen.

Hvad er social sikring?

Social sikring er eksempelvis sygesikring, sygehusbehandling, sygedagpenge og barsel samt sociale pensioner som folkepension og førtidspension. I Danmark er sociale sikringsordninger finansieret gennem medarbejderens og virksomhedens skat og ATP. I udlandet er det derimod ofte virksomhedsbetalte sociale sikringsbidrag eller virksomhedsbetalte forsikringer, der dækker udgifterne til social sikring.

Det kan derfor være fordelagtigt for virksomheden, at medarbejderen bevarer sin sociale sikring i Danmark, og virksomheden dermed ikke skal indbetale til udenlandske sociale sikringsordninger. Det er muligt, at udstationerede medarbejdere kan bevare social sikring i Danmark for en begrænset periode.

DI's råd

DI anbefaler, at virksomheden eller medarbejderen indgiver A1, inden medarbejderen udrejser til en andet EU/EØS land for at arbejde for en dansk virksomhed.

DI anbefaler også, at virksomheden læser DI og ATP´s vejledning om social sikring.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-10-2017 OPDATERET: 19-07-2018