På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hjælp til integration af flygtninge og immigranter på arbejdspladsen

FLYGTNINGE. Der kan være mange spørgsmål og ubekendte, når man som virksomhed åbner sine døre for en flygtning. For at gøre det lettere har CABI, i samarbejde med Industriens Fond, udviklet en værktøjskasse, der skal give virksomheder et samlet overblik over området.
Modelfoto

Nyttig viden til virksomheder

På mange arbejdspladser er der i dag personer ansat, der er kommet til Danmark som flygtninge eller immigranter. Men der er fortsat en stor gruppe af flygtninge, som har svært ved at få og fastholde et job på en virksomhed. Det kan der være forskellige grunde til. Heldigvis er der mange løsninger og muligheder, hvis man ønsker at åbne sine døre for de nytilkomne.

CABI har, i samarbejde med Industriens Fond, udviklet en værktøjskasse til virksomheder, der ønsker at modtage eller har modtaget flygtninge og immigranter på arbejdspladsen. Her er samlet nyttig viden og værktøjer, som kan bruges i praksis ude på virksomhederne.

Værktøjskassen kan både bruges af ledere, mellemledere og kolleger i forberedelsen, introduktionen og undervejs i selve samarbejdet med nydanske medarbejdere.

Fra økonomi til kulturmøde

På siderne finder du f.eks. gode råd til samarbejdet mellem virksomheden og jobcentret, små film om at træne dansk på arbejdspladsen, nyttig viden om kulturmøder og samarbejde og meget mere.

Siderne er inddelt i fem områder:

  1. Muligheder og økonomi - Få overblik over de muligheder og ordninger virksomheder har for at ansætte eller åbne dørene for nydanske medarbejdere i kortere eller længere perioder - og få indblik i økonomien bag.
  2. Modtagelse på arbejdspladsen - En god forberedelse og en god introduktion er genvejen til vellykkede forløb, når virksomheder rekrutterer arbejdskraft blandt nydanske borgere. Her finder du tips til, hvordan I kan gribe opgaven an på virksomheden.
  3. Kompetencer og vejen frem - Nydanske medarbejdere skal udvikle de faglige kompetencer og blive bedre til det danske sprog, mens de er på virksomheden. Her får du tips og forskellige dialog- og kortlægningsværktøjer til at skabe tydelighed omkring den enkelte medarbejders mål, fremskridt og udviklingspunkter.
  4. Sikkerhed - Sikkerhed er et vigtigt tema på alle danske arbejdspladser. Men hvordan introducerer man nydanske medarbejdere, som har en anden sproglig og kulturel baggrund, til sikkerhedsrutiner- og procedurer på virksomheden?
  5. Sprog og kultur - Når man ansætter og samarbejder tæt med kandidater med en anden kulturel baggrund, kan det give nogle særlige udfordringer både i forhold til sproget og de kulturelle opfattelser, man har med sig. Som leder eller kollega kan du her hente tips til, hvor de typiske misforståelser opstår (og hvorfor), og hvordan du kan understøtte den sproglige indlæring undervejs.
PUBLICERET: 23-02-2018 OPDATERET: 10-01-2019