På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Forbudt fodbold-sms ikke nok til at fyre funktionær

OPSIGELSE. Retten i Lyngby har dømt et apotek til at betale knap 300.000 kr. i godtgørelse for usaglig afskedigelse af en chauffør, selv om chaufføren i strid med den interne telefonpolitik havde sendt en privat sms i arbejdstiden.
Modelfoto: Colourbox

Sendte sms i arbejdstiden

Medarbejderen blev i 2001 ansat som chauffør/servicemedarbejder på et apotek. I 2008 fik apoteket en ny ejer, som i forbindelse med købet overtog alle eksisterende medarbejdere, heriblandt chaufføren.

Den 6. oktober 2016 sendte chaufføren kl. 12:34 en sms angående en fodboldaften. Sms’en skulle have været sendt til en ven, men blev ved en fejl sendt til chefen.

Fyret for brud på telefonpolitik

Chefen konstaterede, at chaufføren havde holdt frokostpause fra kl. 12:45 til 13:15. Sms’en var derfor sendt i arbejdstiden, hvilket var imod reglementet om telefonbrug, der var beskrevet i apotekets personalehåndbog.

Efter at have holdt en samtale med chaufføren angående episoden, valgte chefen at opsige medarbejderen som følge af brud på telefonpolitikken.

Chaufføren havde på opsigelsestidspunktet 15 års anciennitet, og han havde ikke tidligere modtaget nogen advarsler.

Flere ansættelsesbeviser

Under retssagen blev der fremlagt forskellige ansættelsesbeviser. Af chaufførens ansættelsesbevis fra 2001 fremgik det, at han var ansat på funktionærvilkår, men der stod intet om funktionærstatus i et nyere ansættelsesbevis.

Chaufføren var dog af den meget klare opfattelse, at han var ansat på funktionærvilkår, og at det var en fejl, at dette ikke fremgik af den senest reviderede ansættelseskontrakt.

Rettens afgørelse

Under sagen vidnede den tidligere ejer af apoteket i retten. Retten fandt det herefter bevist, at chaufføren havde aftalt funktionærstatus med sin tidligere chef, og denne aftale var ikke bortfaldet i forbindelse med salget af apoteket. Derfor havde chaufføren krav på et længere opsigelsesvarsel.

Sanktionen stod ikke mål med forseelsen

Dernæst fandt retten, at chaufføren havde overtrådt apotekets telefonpolitik ved at sende en privat sms, inden hans frokostpause var begyndt.

Sanktionen stod dog ikke mål med forseelsen. Opsigelsen var altså ikke rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, og apoteket skulle derfor betale en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

I de knap 300.000 kr. indgik løn i opsigelsesperioden, feriegodtgørelse, fratrædelsesgodtgørelse samt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Sagen illustrerer særligt tre ting, som en virksomhed skal være opmærksom på.

For det første skal en virksomhed være varsom med at afskedige en medarbejder, inden der er foretaget en konkret vurdering af de samlede omstændigheder. En opsigelse skal være sagligt begrundet i enten virksomhedens eller medarbejderens forhold.

Hvis en opsigelse begrundes i medarbejderens forhold, skal der som regel forud for afskedigelsen være givet en advarsel. I den konkrete sag var der tale om en medarbejder, der på opsigelsestidspunktet havde 15 års anciennitet, og som ikke tidligere havde modtaget nogen advarsler.

For det andet er det vigtigt, at en virksomhed er opmærksom på de ansættelsesvilkår, som er aftalt med medarbejderen. I denne sag var der tvist om, hvorvidt chaufføren var ansat på funktionærvilkår, da det ikke fremgik af det nyeste ansættelsesbevis. Ved hjælp af vidneforklaringer kom retten frem til sin afgørelse.

For det tredje viser sagen vigtigheden af skriftlige personalepolitikker. Retten fandt, at medarbejderen havde overtrådt virksomhedens politik om brug af telefon. Forseelsen var dog ikke alvorlig nok til en opsigelse. Virksomheden kunne med fordel have givet medarbejderen en påtale eller en advarsel.

Kontakt gerne DI for rådgivning i konkrete personalesager.

21. november 2017
INFOGRAFIK. Har du styr på de forskellige trin, når du skal opsige en medarbejder? Ellers kan du som medlem printe DI's guide som pdf.

Nyheden er baseret på Retten i Lyngbys afgørelse i sag nr. BS 159-1685/2016.

 

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-04-2018 OPDATERET: 13-04-2018