På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Første dom om vikarlovens ligebehandlings-princip

VIKAR. Sø- og Handelsretten har netop afgjort den første sag om vikarlovens ligebehandlingsprincip, som betyder, at vikarer ikke må ansættes på ringere vilkår end fastansatte. Fagforeningen havde krævet 160.000 kr. i godtgørelse for brud på vikarloven, men retten gav kun vikaren ret til 10.000 kr. i godtgørelse.

Vikar udsendt fra vikarbureau uden overenskomst

Et kvindelig laborant var ansat i et vikarbureau og skulle udsendes til en større dansk fødevarevirksomhed. Vikarbureauet havde ikke tegnet overenskomst, men det havde fødevarevirksomheden.

Aftalt timeløn til vikar på 150 kr.

Vikarbureauet havde forud for udsendelsen kontaktet fødevarevirksomheden for at kunne fastsætte laborantens løn. 

Vikarbureauet havde derfor kigget den pågældende overenskomst igennem og aftalt med laboranten, at hun ville få 150 kr. i timen. Denne timeløn indeholdt ifølge vikarbureauet grundløn, laboranttillæg, pension og lidt ekstra. Vikarbureauet havde dog ikke specificeret de enkelte lønelementer i vikarens vikarbekræftelse.  

Grundlønnen for fødevarevirksomhedens egne fastansatte laboranter var 125,80 kr.

Laboranttillæg, pension, feriefridage og pension 

Fødevarevirksomheden havde kutyme for at give et laboranttillæg på 500 kr. om måneden til virksomhedens egne laboranter, men det havde virksomheden ikke fortalt vikarbureauet. Med dette laboranttillægget fik de fastansatte laboranter en højere løn end vikaren. 

Fagforbundet krævede på den baggrund efterregulering af bl.a. feriefritimer, pension og fritvalgsopsparing. Derudover krævede fagforbundet godt 160.000 kr. i godtgørelse til vikaren på grund af den manglende ligebehandling, som blev indført med vikarloven. 

Vikar havde ret til efterregulering

Sø- og Handelsretten gav vikarbureaet ret i, at flere lønelementer kunne indgå i den fastsatte grundtimeløn. Retten lagde vægt på, at vikarbureauet havde kontaktet fødevarevirksomheden for at få fastlagt et passende lønniveau.

Vikarbureauet kunne ikke samlet set dokumentere, at vikaren havde samme vilkår som de fastansatte. Derfor tilkendte Sø- og Handelsretten vikaren en efterregulering på ca. 20.000 kr. som følge af de manglende lønelementer.

10.000 kr. i godtgørelse – langt fra forbundets krav på 160.000 kr. 

Da ligebehandlingsprincippet i vikarloven ikke var opfyldt, skulle vikaren have en godtgørelse.

Fagforbundet mente, at godtgørelsen skulle fastsættes på samme niveau som niveauet i forskels- og ligebehandlingsloven. Forbundet krævede derfor godt 160.000 kr. svarende til 26 ugers løn i godtgørelse.

Sø- og Handelsretten var ikke enig i, at godtgørelsesniveauet skulle baseres på forskels- og ligebehandlingsloven. På grund af sagens omstændigheder var godtgørelsesniveauet i følge retten snarere sammenligneligt med niveauet i ansættelsesbevisloven.

Virksomheden blev derfor kun dømt til at betale 10.000 kr. i godtgørelse.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Dommen viser blandt andet, at vikarlovens ligebehandlingsprincip ikke indebærer, at vikarer nødvendigvis skal ansættes på samme vilkår som de fastansatte medarbejdere. Derimod er det afgørende, at vikarer overordnet set skal behandles som de fastansatte.

Sagen understreger, hvor vigtigt det er, at vikarbureauet søger information om lønniveau, lokalaftaler og kutymer hos den virksomhed, som vikaren skal sendes ud til. Kun på den måde kan vikarbureauet sikre sig, at man overholder forpligtelsen til at ligebehandle.

DI konstaterer med tilfredshed, at niveauet for godtgørelse endte på et sted, som står i fornuftigt forhold til forseelsens karakter. Det ville i DI's optik være en unødigt hård straf at basere godtgørelsesniveauet på ligebehandlingsloven.  

Vær opmærksom på, at hvis et vikarbureau selv har en overenskomst, der dækker det pågældende arbejde, er de undtaget vikarlovens ligebehandlingsprincip og skal udelukkende følge deres egen overenskomst.  

DI anbefaler, at lønelementer såsom pension i kontrakten/vikarbekræftelsen angives med en bestemt procentsats separat.

Derudover er det vigtigt for både vikarbureau og virksomhed at afklare i rammeaftalen, hvem der hæfter for eventuelle krav fra vikarerne.

Få besøg af DI’s taskforce og få hjælp til at optimere den måde, I tilrettelægger arbejdstid på og sammensætter løn på.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 22-04-2015 OPDATERET: 03-10-2016