På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Fast praksis kan ikke erstatte krav om klarhed i ansættelsesbeviset

PROVISION. En funktionær på provisionsløn var garanteret en minimumsprovision på kr. 25.000 om måneden, men da medarbejderen blev opsagt, rejste han krav om fast løn plus provision. Retten i Aarhus slog fast, at medarbejderen kun var berettiget til provisionsløn, som det var praksis i virksomheden. Alligevel måtte virksomheden udbetale ekstra godtgørelse på grund af uklarhed i ansættelsesbeviset.

Medarbejderen var ansat som byggesagkyndig og energikonsulent til at udfærdige tilstandsrapporter og energimærker, og hans indtjening var grundlag for beregning af hans provisionsløn. Virksomheden havde indrettet aflønningen, så de ansatte var garanteret en minimumsløn på 25.000 kr. pr. måned. Hvis de ansattes omsætning ikke nåede 25.000 kr., supplerede virksomheden op til dette beløb.

Krav om fast grundløn plus provision

Medarbejderen blev opsagt efter to måneders ansættelse og fratrådte ved udløb af sin tredje ansættelsesmåned. I forbindelse med fratrædelsen krævede medarbejderen pludseligt yderligere 75.000 kr. i lønudbetaling. Han hævdede, at han havde krav på 25.000 kr. i grundløn pr. måned plus provision for alt det arbejde, han havde udført.

Medarbejderen henviste til, at formuleringen i kontrakten var uklar, og at det gav ham grund til at forvente, at han var ansat med en fast grundløn på 25.000 kr., uanset om han udførte arbejde eller ej. Oveni krævede han yderligere løn i form af provision.

Provisionsløn praksis i virksomheden

Virksomheden fastholdt, at medarbejderen var ansat med provisionsløn, hvor udbetalingen afhang af hans indtjening, dog med en garanteret minimumsløn på 25.000 kr. Virksomheden henviste til, at det var fast praksis, og at de andre ansatte blev aflønnet med provision.

Minimumsprovision i sygeperiode

Medarbejderen var sygemeldt i den sidste måned af sin ansættelse, og han krævede, at sygelønnen blev udregnet som et gennemsnit af hans indtjening forud for sygemeldingen.

Fordi funktionærens indtjening havde været svingende og kortvarig, valgte virksomheden at udbetale den garanterede minimumsprovision på 25.000 kr. pr. måned.

Fagforeningen indtrådte i sagen og kravet voksede

Efter fratrædelsen lagde medarbejderens fagforening sag an mod virksomheden. De mente, at han var berettiget til yderligere 98.841,47 kr. i løn og 10.000 kr. for mangelfuldt ansættelsesbevis.

Klar praksis, men uklart ansættelsesbevis

Retten i Aarhus frifandt virksomheden for kravet om betaling af en fast løn med tillæg af provision, fordi virksomheden kunne dokumentere, at den havde en fast praksis og aftaler med alle lignende ansatte.

Gennemsnit af hidtidig indtjening ved sygemelding

Retten nåede også frem til, at medarbejderen var berettiget til løn under sygdom, der skulle svare til et gennemsnit af hans hidtidige indtjening. Virksomheden blev derfor dømt til at betale 14.467,21 kr. yderligere i løn på kr. for den sidste ansættelsesmåned, hvor funktionæren var sygemeldt.

Klar praksis, men uklart ansættelsesbevis

Retten mente også, at ansættelseskontrakten var uklar og derfor mangelfuld. Det betød, at medarbejderen var berettiget til en godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Godtgørelsen blev fastsat til 10.000 kr.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sager om fortolkning af kontrakter er altid konkrete, og deres udfald afhænger af parternes beviser.

Afgørelsen i denne sag er i tråd med tidligere sager om samme emne. Den viser, at provisionsaflønnede funktionærer er berettiget til en løn under sygdom, som skal svare til den gennemsnitlige indtjening forud for sygemeldingen.

Sagen viser også, at virksomhederne skal forsøge at udfærdige præcise ansættelseskontrakter, så at der ikke efterfølgende opstår tvivl og risiko for at skulle betale godtgørelser for mangelfulde ansættelsesbeviser.

Nyheden er baseret på Aarhus Byrets afgørelse i sag nr. BS 10-698/2015

  • Funktionærloven, ansættelsesbevisloven
  • Funktionærlovens § 9, stk. 3 om provisionsaflønnede funktionærers krav under sygdom mv.
  • Ansættelsesbevislovens § 6 om godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis.
15. november 2016
ANSÆTTELSE. Skal I ansætte en ny medarbejder? Få det hurtige overblik over de vigtigste ting, som I skal være opmærksomme på i et ansættelsesforløb.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 20-12-2016 OPDATERET: 25-09-2017