På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Færre overtimer skulle varsles

OVERARBEJDE. En faglig voldgift har bestemt, at der var kutyme for at betale overtimer, uden at der blev arbejdet. Derfor skulle der betales overtimer, indtil kutymen var opsagt.

Kunden bestiller og betaler

Siden 80’-erne har offshore-medarbejdere haft lange og korte dage med henholdsvis +3 og +1 times overarbejde pr. 12-timers vagt. Omkring 30 timer pr. tur. En virksomhed, der stiller mandskab til rådighed for operatører af platforme, fulgte denne praksis. Kunden bestilte de ekstra timer og betalte, uanset om der var arbejde til alle timerne. Virksomheden lod medarbejderne få denne ekstra betaling, selv om overenskomsten, alle kontrakter og lokalaftaler beskriver ture baseret på 37 timer pr. uge.

Nødvendige besparelser

Dårlige oliepriser betød, at en operatør med to måneders varsel besluttede at afskaffe de lange dage og fremover kun bestille og betale for én time pr. vagt. Det meldte virksomheden videre til de ansatte. Efter DI´s råd opsagde virksomheden for en sikkerheds skyld desuden en eventuel kutyme for overtidsbetaling uden arbejde.

Retligt bindende kutyme

Voldgiftsretten mente, at den langvarige praksis kunne være udtryk for en kutyme.  Retten fandt, at det var tilfældet i denne sag med denne begrundelse:

”Den her foreliggende praksis har kontinuerligt været fulgt så længe og er af en sådan betydning for virksomhedens medarbejdere, at de naturligt har indrettet sig i tillid til, at der er tale om en ordning, som ikke kan bringes til ophør uden varsel, men en ordning, som er fulgt af virksomheden, fordi det er noget, som medarbejderne har ret til, og som virksomheden har pligt til.”

Virksomheden skulle derfor betale ekstra overtimer, indtil kutymen trådte ud af kraft efter varslet.

DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at en langvarig, fast praksis kan forpligte virksomheden, selv om overenskomst og kontrakter/lokalaftaler siger noget andet.

Kendelsen peger på, at der skal være tale om forhold af en vis betydning, for at det får karakter af at være retligt forpligtende.

For at undgå at blive hængt op på en praksis er det en god idé på skrift at melde ud, at en given adfærd, eksempelvis betaling, ikke gives, fordi der er ret til den, men fordi virksomheden i en periode har besluttet at yde noget ekstra. Eller opsige praksis, se nærmere i boksen med vejledninger.

Nyheden er baseret på faglig voldgiftskendelse i sag nr. FV2016.0074.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 17-01-2017 OPDATERET: 06-03-2017