På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Det kostede 150.000 kr. at trække jobtilbud til handicappet tilbage

FORSKELSBEHANDLING. Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at en specialskole skal betale 150.000 i godtgørelse til en handicappet pædagog, fordi den trak tilbuddet om et job tilbage, da ledelsen fandt ud af, at hun havde et handicap.

Trak jobtilbud tilbage

En pædagog var i 2015 til jobsamtale på en specialskole om fuldtidsansættelse i skolens døgnafdeling for børn med ADHD, autisme og svære opmærksomhedsforstyrrelser. Efter samtalen fik hun tilbudt jobbet over telefon.

Under telefonsamtalen fortalte hun skolen, at hun led af en kronisk lidelse med behov for cirka tre til fire sygedage om måneden på grund af svære menstruationssmerter.

Dagen efter informerede skolen hende, at de ikke ville tilbyde hende stillingen alligevel på grund af hendes manglende samarbejdsvilje i forhold til arbejdstid.

Pædagogen mente, at hun havde været udsat for forskelsbehandling på grund af handicap og krævede godtgørelse. Hendes handicap var ifølge hende ikke en hindring for at kunne udføre arbejdet ordentligt.

Orienterede først om handicap efter tilbud om job

Forud for jobsamtalen havde pædagogen ikke krydset af i feltet i det elektroniske ansøgningsskema om fortrinsret til samtale på grund af handicap, fordi hendes tidligere arbejdsgiver ikke anså sygdommen som en hindring. Og fordi hun ikke ønskede at benytte sig af den fortrinsret, som forskelsbehandlingsloven giver handicappede.

Parterne var uenige om, hvorvidt pædagogen havde haft mulighed for at udtale sig om sit handicap under selve jobsamtalen. Samtalen gik over tid, og skolen måtte hurtigt gå videre til samtale med den næste ansøger til jobbet. Og pædagogen mente ikke, at hun kunne komme med en nyhed om handicap ved så brat en afslutning.

Skolen mente ikke, at det var tilfældet. Det er fast procedure, at ledelsen afslutter jobsamtaler med at spørge ansøgeren, om der er andre relevante ting, han eller hun mener, at de skal tale om. Pædagogen har desuden selv pligt til at oplyse skolen, hvis der er forhold, som har væsentlig betydning for ansættelsesforholdet.

Tilbød tilpasningsforanstaltninger

Skolen mente, at den havde ret til at annullere tilbuddet om ansættelse, fordi pædagogen havde fortiet sin kroniske sygdom. Alligevel valgte skolen at indlede dialog med pædagogen for at få afklaret, om hun reelt var i stand til at varetage de væsentligste funktioner i arbejdet med udsatte børn, som krævede et stabilt fremmøde.

Pædagogen oplyste kun, at sygefraværet ville være tilbagevendende på månedlig basis. Hun agtede ikke at bruge sine egne fridage på at være syg, men sygdommen skulle planlægges på arbejdsdage. Annulleringen byggede derfor på fortielsen og manglende fleksibilitet i forhold til den stabilitet, som skolen forlanger af pædagoger.

Brød lovpligtig forpligtigelse

Ligebehandlingsnævnet kom frem til, at de tilbudte foranstaltninger om at skulle bruge sine feriedage på sygdom ikke var lovlige. Derfor brød specialskolen sin forpligtelse til at foretage tilpasningsforanstaltninger efter forskelsbehandlingsloven, idet ansøgeren reelt havde et handicap.

Ud fra praksis og de faktiske omstændigheder fastsatte Ligebehandlingsnævnet godtgørelsen til 150.000 kr.

DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

En lønmodtager har pligt til selv at oplyse virksomheden om forhold, der vil have væsentlig betydning for ansættelsesforholdet før ansættelsen.

Hvis en ansøger bryder oplysningspligten, ændrer det dog ikke på, at virksomheden har pligt til træffe foranstaltninger, der er hensigtsmæssige for, at den handicappede får adgang til arbejdsmarkedet, bibeholder en ansættelse eller udvikler sig i stillingen som kolleger uden handicap.

Virksomheden kan kun fravige tilpasningsforpligtelsen, hvis medarbejderen ikke er kvalificeret til stillingen, eller hvis det vil medføre en uforholdsmæssig stor byrde for virksomheden. Afgørelsen viser, hvordan pædagogen tydeligt var kvalificeret, og det stillede større krav til virksomheden.

Det er op til lønmodtageren selv at bevise, at hun lider et handicap efter forskelsbehandlingslovens forstand.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse J. nr. 2015-6810-47184 af d. 08 juni 2017.

Helbredsoplysningslovens § 6

Forskelsbehandlingslovens § 2a

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-08-2017 OPDATERET: 10-01-2019