På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arbejdsgiveren der var for nysgerrig

FORSKELSBEHANDLING. Det kostede en virksomhed 5.000 kr. at spørge til en ansøgers etniske oprindelse under jobsamtalen. Ligebehandlingsnævnet mente nemlig, at virksomhedens nysgerrighed var i strid med forskelsbehandlingsloven.

Strid om ord

En virksomhed havde indkaldt en ansøger med et indiskklingende navn til jobsamtale. Som indledning til samtalen spurgte den ansvarlige leder ind til ansøgerens navn.

Jobansøgeren mente, at lederen havde sagt: ”Nå, jeg kan læse på dit navn, at du ikke kommer fra Danmark”. Lederen mente, at han havde sagt noget i retning af: ”Jeg kan se, at du ikke har et typisk dansk navn, fortæl mere om dig selv”.

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Jobansøgeren fik ikke jobbet og klagede efterfølgende til Ligebehandlingsnævnet. Ansøgeren mente, at kommentaren om hans navn havde skabt en dårlig stemning, der var medvirkende til, at han fik afslag på jobbet.

Virksomheden gjorde gældende, at spørgsmål om en ansøgers baggrund er en normal måde at indlede en jobsamtale, fordi det er med til at åbne op for en afslappet samtale med ansøgeren.

Derudover gjorde virksomheden gældende, at hvis de ikke ønskede ansatte med anden etnisk baggrund end dansk, så kunne de jo bare have undladt at indkalde ansøgere med etnisk klingende navne til en samtale. 

Nævn: Lovstridigt forsøg på indhente oplysninger

Ligebehandlingsnævnet udtalte, at uanset at parterne ikke var helt enige om ordvalget ved lederens indledning til jobsamtalen, havde virksomheden i strid med forskelsbehandlingsloven forsøgt at indhente oplysninger om ansøgerens etniske eller nationale oprindelse.

Nævnet idømte derfor virksomheden til at betale en godtgørelse til jobansøgeren på 5.000 kr.

DI's råd

Sagen viser, at der er meget strenge rammer for arbejdsgiverens kommunikation under en jobsamtale. Vær derfor meget varsom med spørgsmål, der relaterer sig til jobansøgerens baggrund under jobsamtalen.  

Afgørelsen er meget vidtgående fordi Ligebehandlingsnævnet anlægger en særligt streng fortolkning af forskelsbehandlingslovens forbud mod indhentelse af oplysninger. Det er problematisk, at Nævnet ikke reflekterer over det forhold, at spørgsmål om baggrund i mange situationer forekommer naturligt i en almindelig samtale.

Ifølge forskelsbehandlingsloven må en virksomhed i forbindelse med ansættelse af en medarbejder ikke anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om medarbejderens race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 18-01-2016 OPDATERET: 19-12-2016