På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Aldersgradueret pensionsordning var ikke aldersdiskriminerende

FORSKELSBEHANDLING. Højesteret har afgjort, at det ikke udgjorde aldersdiskrimination, at en virksomhed havde en pensionsordning, hvor bidragene til ordningen blev bestemt ud fra medarbejderens alder.

Aldersgradueret pensionsordning

En 29-årig medarbejder havde en pensionsordning hos en virksomhed. I ordningen var det blandt andet angivet, at virksomheden betalte 2/3 af præmien, og medarbejderen betalte 1/3 af præmien.

Det fremgik af pensionsordningen, at både medarbejderens og virksomhedens indbetaling steg i takt med medarbejderens alder:

  • Hvis medarbejderen var under 35 år, var medarbejderandelen 3 pct. og virksomhedens andel 6 pct.
  • Hvis medarbejderen var mellem 35 og 44 år, var medarbejderandelen 4 pct. og virksomhedens andel 8 pct.
  • Hvis medarbejderen var over 45 år, var medarbejderandelen 5 pct. og virksomhedens andel 10 pct.

Medarbejder: Aldersdiskriminerende pensionsordning

Medarbejderen mente, at virksomhedens aldersgraduerede pensionsordning var aldersdiskriminerende.

Fagforeningen krævede på vegne af medarbejderen, at virksomheden skulle betale en godtgørelse og en pensionsefterbetaling på knap 50.000 kr.

Pensionsordning udgjorde ikke aldersdiskrimination

Landsretten forelagde sagen for EU-Domstolen. Landsretten lagde på baggrund af EU-dommen til grund, at virksomhedens pensionsordning på systematisk og konsekvent måde opfyldte legitime formål.

Landsretten mente desuden, at ordningen kunne rumme en rimelig balance mellem fordele og ulemper for yngre medarbejdere, der fik et lavere arbejdsgiverbidrag end de ældre.

Endelig fandt landsretten, at ordningen var proportionel, og dermed kunne den ikke udgøre en krænkelse efter forskelsbehandlingsloven.

Højesteret stadfæstede landsrettens dom med reference til EU-Domstolens afgørelse. Højesteret konkluderede på den baggrund, at virksomhedens pensionsordning ikke gik videre end nødvendigt for at realisere de opstillede mål. 
 
DI var ikke involveret i sagen.

DI's råd

Det følger af forskelsbehandlingsloven § 6 a, at "Uanset §§ 2-5 er denne lov ikke til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang eller ret til pensions- eller invaliditetsydelser, der er omfattet af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, eller for anvendelse af alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger. Anvendelsen af alderskriteriet må ikke medføre forskelsbehandling på grund af køn."

Afgørelsen fra Højesteret betyder, at det er en forudsætning for at anvende en aldersgradueret pensionsordning, at pensionsordningen på en systematisk og konsekvent måde har et legitimt formål. Derudover er det en forudsætning, at ordningen ikke går videre end nødvendigt for at realisere de mål, man forfølger med ordningen.

Medarbejderen mente, at pensionsordningen var i strid med EU-retten, herunder beskæftigelsesdirektivets artikel 1, 2 og 6 samt i strid med forskelsbehandlingsloven §§ 1, 2 og 6 a.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 07-12-2015 OPDATERET: 21-11-2016