På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

”Kan du blive en måned mere?”

TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE. Hvis et opsigelsesvarsel forlænges, er der tale om en tidsbegrænset ansættelse. Arbejdsretten har i en dom godkendt, at nogle opsagte medarbejdere fik forlænget deres opsigelsesvarsel op til tre gange. Men allerede 2. forlængelse kræver dog, at der er særlige grunde til at forlænge.

Særlige krav til forlængelser

Hvis en medarbejder er blevet opsagt, og der viser sig behov for, at medarbejderen arbejder ud over sit varsel, skal dette aftales. Sådan en aftale bliver en tidsbegrænset kontrakt, og det er der særlige regler om.

Nye udfordringer efter opsigelsesrunde

En stor virksomhed havde i marts en opsigelsesrunde. Da fratrædelsesdagen nærmede sig, var der opstået nye – midlertidige – opgaver: Udflytningen af en produktionslinje var forsinket, og virksomheden havde oplevet en uventet øget efterspørgsel efter et produkt. Det viste sig desuden senere, at virksomheden manglede folk, indtil det var muligt at frigøre og overflytte medarbejdere fra en anden afdeling.

1-2-3 gange forlængelser

Virksomheden aftalte med 11 medarbejdere at udsætte fratrædelsesdatoen i stedet for at ansætte sommerafløsere/bruge vikarer. Først udsatte man fratrædelsesdatoen én gang. Derpå gjorde man det endnu en gang. Og for to medarbejdere en tredje gang. Hver af disse tre forlængelser udgjorde en tidsbegrænset ansættelse.

Resultatet blev, at medarbejderne i stedet for at fratræde til september endte med at fratræde til december. Fagforeningen mente, at det var i strid med de regler, der beskytter tidsbegrænset ansatte, og klagede derfor til Arbejdsretten.

2. forlængelse kræver særlig grund

Den første tidsbegrænsede ansættelse kan indgås uden videre ud fra virksomhedens skøn. Men hvis man forlænger denne, skal reglerne mod misbrug af tidsbegrænsede aftaler overholdes (se boks om reglerne i højre spalte).

Arbejdsretten fortolkede disse regler sådan, at når en tidsbegrænset ansættelse forlænges – det vil sige ”2. forlængelse” af opsigelsesvarslet – så indtræder beskyttelsen, og 2. forlængelse kræver derfor en særlig grund.

Lovligt at forlænge

Arbejdsretten anlagde en skrap fortolkning af, hvornår reglerne skal bruges. Til gengæld var Arbejdsretten temmelig liberal i fortolkningen af, hvad der er ”objektive omstændigheder såsom virksomhedens forhold”. Virksomheden blev således frifundet, fordi Arbejdsretten mente, at de – midlertidige – omstændigheder, der førte til forlængelserne, var omfattet af, hvad overenskomsten tillader.

DA og DI førte sagen for virksomheden.

DI's råd

Sagen viser, at reglen fra børnesangen ”Bro, bro, brille” ikke gælder: ”Første gang, så la’r vi ham gå, anden gang så lige så…”

Nej: Allerede første forlængelse af en tidsbegrænset kontrakt – f.eks. 2. forlængelse af et opsigelsesvarsel – skal efter Industriens Overenskomst begrundes i ”objektive omstændigheder såsom virksomhedens forhold eller arbejdets art”.

Et vigtigt moment er, om der er tale om klart midlertidige forhold, altså ikke bare automatisk rullende forlængelser, der kunne ligne omgåelse. Er det tilfældet, kan produktionsvanskeligheder såsom uventet ordreindgang og forsinkelser i produktionsomlægninger efter en konkret vurdering give ret til at forlænge et tidsbegrænset job endda flere gange.

Bemærk, at der er lidt forskellige regler efter Industriens Overenskomst og lov om tidsbegrænset ansættelse. I overenskomsten er virksomhedens forhold tillagt særlig vægt. I bør derfor kontakte DI, hvis I har brug for rådgivning om at forlænge opsagte medarbejderes opsigelsesvarsel.

I skal derudover være opmærksomme på, at reglerne for tidsbegrænset ansættelse i Industriens Overenskomst ikke omfatter vikarer fra vikarbureauer.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 02-08-2016 OPDATERET: 18-10-2017