På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Overenskomster og det fagretlige system

Find viden om: arbejdsnedlæggelse; Fællesoverenskomsten; fagretlig behandling; hvor I finder jeres overenskomst; Industriens Funktionæroverenskomst; Industriens Overenskomst; kutymer; Lederaftalen; lokalaftaler; medarbejderrepræsentanter; overenskomstfornyelser og Samarbejdsaftalen.
EMNER INDEN FOR OVERENSKOMSTER OG DET FAGRETLIGE SYSTEM
 • Få mere information om overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, sympatikonflikter og konfliktunderstøttelse.
 • Fagretlige regler fastlægger, hvordan uoverensstemmelser mellem virksomheden og medarbejdere løses.
 • DI forhandler overenskomster, der dækker i alt 420.000 medarbejdere inden for blandt andet produktion, handel, service og transport.
 • Fællesoverenskomsten omfatter lagerarbejdere, chauffører og havnearbejdere samt medarbejdere, der naturligt henhører under overenskomstens faglige gyldighedsområde.
 • Industriens Funktionæroverenskomst omfatter visse tekniske arbejdsopgaver, arbejdsopgaver inden for handels- og kontorområdet samt laboratorieområdet.
 • Industriens Overenskomst gælder for medarbejdere, der ikke er funktionærer og dækker alt arbejde af håndværks- og produktionsmæssig karakter.
 • Kutymer er enten medarbejdere eller virksom-heders adfærd, som ikke er aftalt i overenskomster eller lokalaftaler, men som bl.a. er blevet accepteret af den anden part over en længere periode.
 • Ledere er dækket af Lederaftalen, hvis virksom-heden er medlem af DI, og lederen er medlem af enten Lederne, Maskinmestrenes Forening eller Dansk Formands Forening og samtidig er leder eller betroet i Lederaftalens forstand.
 • En lokalaftale beskriver de principper, der ikke allerede fremgår af overenskomsten. Virksomheder kan indgå lokalaftaler med deres medarbejdere om f.eks. fleksibel arbejdstid, rådighedsvagter og lønsystemer.
 • Medarbejdere kan vælge repræsentanter til at repræsentere dem over for ledelsen i forhold til overenskomstspørgsmål, samarbejde, arbejdsmiljø og i bestyrelsen.
 • De seneste overenskomstforhandlinger foregik i 2014. Få overblik over de væsentligste ændringer.
 • Samarbejdsaftalen indeholder regler for, hvordan virksomhed og medarbejdere gensidigt informerer hinanden om arbejdsforhold.
 
Få overblik over DI-services og værktøjer, som kan hjælpe jer med at udvikle jeres virksomhed.
PUBLICERET: 31-08-2016 OPDATERET: 16-04-2019