På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Videoovervågning

Virksomhederne kan etablere videoovervågning af virksomhedens lokaliteter, når det er nødvendigt. Bevirker dette, at virksomhedens medarbejdere bliver overvåget, skal medarbejderne underrettes inden overvågningen iværksættes. Overvågning kan undtagelsesvis ske uden forudgående underretning, såfremt formålet ellers vil forspildes.
Der skal være en god grund til at overvåge sine medarbejdere, da det ellers kan virke krænkende.

Hvad er betingelserne for at etablere videoovervågning?
Hvad er skiltningspligt?
Hvornår er skiltning ikke nødvendig?
Hvor kan videoovervågning etableres?
Hvordan iværksættes videoovervågning?

Hvad er betingelserne for at etablere videoovervågning?

Videoovervågning hører under de kontrolforanstaltninger, som en virksomhed har mulighed for at iværksætte. Betingelserne for iværksættelse af videoovervågning er:

  • Der skal foreligge et driftmæssigt formål.
  • Det må ikke være krænkende for medarbejderne.
  • Foranstaltningerne må ikke medføre tab eller nævneværdig ulempe for medarbejderne.
  • Berettigelsen skal kunne efterprøves ved fagretlig behandling.
  • Virksomheden skal underrette medarbejderne om videoovervågningen senest 6 uger inden den iværksættes.

Såfremt formålet med videoovervågningen vil gå tabt, når den ikke iværksættes straks, kan virksomheden iværksætte overvågningen og underrette medarbejderne hurtigst muligt derefter. Det kan for eksempel være, hvis der er mistanke om ulovligheder begået blandt medarbejderne.

Hvis videoovervågningen foregår på steder, hvor der er almindelig adgang, eller på steder på virksomheden, hvor medarbejdere har adgang, skal virksomheden informere enten ved skiltning eller på anden tydelig måde. Skjult overvågning må som udgangspunkt ikke finde sted.

Hvad er skiltningspligt?

Skiltningspligten kan opfyldes ved sædvanlig skiltning eller ved, at der på anden tydelig måde gives oplysning om overvågningen. Det kan for eksempel være en skriftlig underretning til hver enkelt medarbejder om, hvor der er overvågning.

Hvornår er skiltning ikke nødvendig?

Hvis der er mistanke om, at der foregår ulovligheder, kan virksomheden bede politiet om konkret hjælp til overvågning - uden at skulle skilte med det.

Betingelsen er, at videoovervågningen sker som led i en egentlig strafferetlig efterforskning og dermed opfylder Retsplejelovens regler om iværksættelse af observationer.

Hvor kan videoovervågning etableres?

Videoovervågning på arbejdspladser kan omfatte lagre, kantiner, frokoststuer, værksteder, kontorer, produktionshaller med videre.

Videoovervågning kan ikke etableres på toiletter, i omklædningsrum eller lignende steder, da det anses for at være krænkende for medarbejderne.

Hvordan iværksættes videoovervågning?

Hvis virksomheden tænker på at iværksætte videoovervågning af medarbejderne, skal de have besked senest 6 uger før.

Hvis der er etableret et Samarbejdsudvalg på virksomheden skal retningslinierne for overvågningen være forlagt Samarbejdsudvalget forudgående, alternativt tillidsrepræsentanten.

DI anbefaler, at virksomheden indleder forhandlinger med medarbejderne for at opnå en aftale med medarbejderne, da medarbejdere i visse tilfælde kan opfatte overvågning som en psykisk belastning.

Klar til persondataforordningen?

Når persondataforordningen træder i kraft den 25. maj 2018, bliver reglerne for behandling af persondata skærpet, og virksomheder, der ikke overholder reglerne, risikerer store bødestraffe for overtrædelse.

I Personale Update og på di.dk/persondata kan I finde viden og værktøjer. I kan få svar på spørgsmål, hente vejledninger og tilmelde jer konferencer og kurser om korrekt behandling af persondata.

Fakta
Videoovervågning er reguleret af lov om forbud mod tv-overvågning med videre og de almindelige retningslinier for indførelse af kontrolforanstaltninger på virksomheder.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 31-10-2017