På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hjemsendelse

Virksomheder kan hjemsende medarbejdere, hvis de ikke kan beskæftige medarbejderne f.eks. på grund af råvaremangel, maskinnedbrud eller dårligt vejr. I udgangspunktet skal medarbejderne have løn, når de bliver hjemsendt, men i visse tilfælde kan de hjemsendes uden løn.

Hvis en virksomhed ikke kan beskæftige medarbejderne på grund af råvaremangel, maskinnedbrud, dårligt vejr og lignende, kan virksomheden sende medarbejderne hjem.

Nogle overenskomster indeholder regler om, at medarbejderne kan sendes hjem uden løn, hvis hjemsendelsen f.eks. skyldes vejrlig, andre medarbejderes strejke eller force majeure.

Funktionærer har ret til fuld løn.

Betaling i forbindelse med hjemsendelse

Hjemsendte medarbejdere skal som udgangspunkt have deres normale løn, når de er hjemsendt.

Nogle overenskomster indeholder regler om, at medarbejderne i visse situationer kan sendes hjem uden løn.

Industriens Overenskomst

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, og som I sender hjem på grund af force majeure, skal ikke have løn. Det kan f.eks. være pga. et strømsvigt, som I ikke er skyld i. Hvis I sender dem hjem pga. force majeure, efter at de er mødt på arbejde, skal de have løn for mindst 4 timer.

Hvis I sender medarbejderne hjem pga. andre medarbejderes strejke, skal de ikke have løn.

I kan hjemsende medarbejdere, der arbejder udendørs, uden løn, når vejrforholdene gør, at de ikke kan arbejde.

Fællesoverenskomsten

Fællesoverenskomsten indeholder ingen regler om hjemsendelse. Det betyder, at I skal betale løn til medarbejderne, når de bliver hjemsendt f.eks. på grund af råvaremangel, maskinnedbrud eller dårligt vejr.

Industriens Funktionæroverenskomst

Industriens Funktionæroverenskomst indeholder ingen regler om hjemsendelse. Hvis funktionærer sendes hjem, skal I betale dem fuld løn.

Råvaremangel i særlige brancher

Hvis I har medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, og hvis jeres virksomhed er inden for fiskeindustrien eller på fjerkræslagterier, så kan I hjemsende dem uden løn i tilfælde af råvaremangel.

Der er tale om en særlig regel for de to brancher, og i andre brancher kan medarbejderne kun hjemsendes pga. råvaremangel, hvis de får normal løn, eller hvis der er tale om force majeure.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt medarbejderne kan sendes hjem i en given situation, og om medarbejderne skal have løn eller ej under hjemsendelsen, kan det være en god ide at kontakte DI for at få vurderet situationen.

Find reglerne om hjemsendelse her:

  • Industriens Overenskomst
    § 27.
PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 18-04-2018