På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ansættelse

Find viden om: Ansættelseskontrakter, direktørkontrakter, fleksjob og løntilskud, funktionærer, jobklausuler, konkurrenceklausuler, kundeklausuler, loyalitetspligt, omplacering eller ændring af ansættelsesvilkår, pension, prøvetid, tidsbegrænset ansættelse, timelønnede, udenlandske medarbejdere, udstationering og vikarer.
EMNER INDEN FOR ANSÆTTELSE
 • Alle medarbejdere skal have en ansættelseskontrakt, hvor de væsentligste oplysninger om medarbejderens arbejdsforhold er beskrevet.
 • I skal i direktørkontrakten tage stilling til, hvilke ansættelsesvilkår der konkret skal gælde mellem jer og direktøren.
 • Et fleksjob er en ansættelse på særlige vilkår for medarbejdere med nedsat arbejdsevne, hvor I skal tilpasse arbejdet på forskellige måder.
 • Funktionærer er dækket af Funktionærloven, som blandt andet indeholder regler om opsigelse, løn under sygdom og barsel og mulighed for at opsige under sygdom.
 • Klausuler
  I kan pålægge medarbejderen forskellige typer klausuler, enten i forbindelse med begrænsninger efter ansættelsens ophør eller i forbindelse med tilbagebetaling af virksomhedsbetalt uddannelse:
 • Medarbejderen er forpligtet til at opføre sig loyalt over for virksomheden og må derfor ikke udføre handlinger, der skader virksomheden.
 • En arbejdsmarkedspension er en kollektiv obligatorisk pensionsordning, som en virksomheds medarbejdere, der er dækket af overenskomst, er omfattet af.
 • Det er en god idé udarbejde en personalehåndbog, hvori jeres vigtige retningslinjer og oplysninger fremgår.
 • I kan aftale prøvetid med nyansatte i de første tre måneder af en ansættelse. Det betyder, at I kan opsige medarbejderen med et forkortet varsel på 14 dage.
 • I har mulighed for at ansætte medarbejdere midlertidigt. I kan forlænge tidsbegrænsede ansættelser, men I må ikke forskelsbehandle disse medarbejdere.
 • Timelønnede medarbejdere får løn svarende til det antal timer, de arbejder. De udfører oftest arbejde, der er omfattet af en kollektiv overenskomst. Også funktionærer kan være ansat som timelønnede.
 • Få et samlet overblik over muligheder for at beskæftige udenlandske medarbejdere i Danmark.
 • Skal I udstationere en medarbejder til udlandet, skal I bl.a. være opmærksom på opholds- og arbejdstilladelse, medarbejderens ansættelsesforhold, social sikring og skat.
 • Der er væsentlige personalejuridiske hensyn at tage, uanset om I ønsker at ansætte en vikar direkte i virksomheden, eller I rekvirerer en fra et vikarbureau.
 • Hvis I ændrer en medarbejders arbejdsvilkår væsentligt, skal I gøre opmærksom på ændringen.
 
Få overblik over DI-services og værktøjer, som kan hjælpe jer med at udvikle jeres virksomhed.

Funktionærkontrakter (dansk):

Er du medlem af DI, kan du med 'DI DokumentGenerator' skræddersy kontrakter til funktionærer uden overenskomst (kun danske kontrakter. Hent engelske nedenfor):

DI DokumentGenerator

Funktionærkontrakter (engelsk):

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionær - basis (engelsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionær - udvidet (engelsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionsdirektør (funktionær) (engelsk udg.)

Ansættelsesaftaler under overenskomst:

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionærlignende (Industriens Overenskomst)

Skabelon til tillæg til ansættelsesbevis vedr. distancearbejde Industriens Overenskomst

Skabelon til ansættelseskontrakt til timelønnet (Industriens Overenskomst)

Skabelon til ansættelseskontrakt til timelønnet (Industriens Overenskomst) (engelsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til timelønnet (Industriens Overenskomst) (polsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til timelønnet (Industriens Overenskomst) (tysk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionærlignende medarbejder (Fællesoverenskomsten DI og 3F)

Skabelon til ansættelseskontrakt til timelønnet (Fællesoverenskomsten DI og 3F)

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionær (Funktionæroverenskomsten) (engelsk udg.)

Leder og direktørkontrakter:

Skabelon til ansættelseskontrakt til adm. direktør

Skabelon til ansættelseskontrakt til adm. direktør (engelsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til leder (Lederaftalen)

Find også skabeloner til vikarer, tidsbegrænsede ansættelser, praktikaftaler, væsentlige ændringer af arbejdsvilkår samt konkurrence- og kundeklausuler:

Få adgang til di.dk
Er din virksomheden medlem af DI, men mangler du adgang til di.dk, kan du oprette en profil.
På di.dk er noget af indholdet forbeholdt DI's medlemmer. Få information om og hjælp til brugen af di.dk:
PUBLICERET: 20-11-2012 OPDATERET: 12-04-2019