På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ansættelseskontrakter

Alle medarbejdere, der er ansat til over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal have en ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis). Det er et krav, at de væsentligste arbejdsvilkår er beskrevet i kontrakten.

Hvis en medarbejder er ansat til over en måned og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid over 8 timer, skal han have en ansættelseskontrakt. I ansættelseskontrakten skal medarbejderen kunne finde oplysning om alle væsentlige vilkår, som er aftalt for ansættelsesforholdet.

Reglerne findes i ansættelsesbevisloven, som dog kun gælder i det omfang arbejdsgivers pligt til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet ikke følger af en kollektiv overenskomst. Vær opmærksom på, at dette typisk vil gælde for DI’s overenskomster, herunder Industriens Overenskomst.

Virksomheden kan anvende de standardansættelseskontrakter, som findes på DI's hjemmeside og tilpasse dem til eget brug.

Krav til indhold i kontrakten

I skal oplyse medarbejderen om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet, dog mindst:

 • Virksomhedens og medarbejderens navn og adresse
 • Arbejdsstedets beliggenhed
 • Angivelse af medarbejderens titel, stilling eller jobkategori eller beskrivelse af arbejdet
 • Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt (ved tidsbegrænset ansættelse: oplysning om forventet varighed)
 • Rettigheder med hensyn til ferie
 • Opsigelsesvarsler. Det er ikke tilstrækkeligt med en generel henvisning til eksempelvis funktionærloven eller overenskomsten, medmindre I samtidigt oplyser, at opsigelsesvarslet følger heraf
 • Løn samt tillæg og andre løndele, for eksempel pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere lønnens udbetalingsterminer
 • Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
 • Hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Det vil afhænge af det konkrete ansættelsesforhold, om der er andre væsentlige vilkår, der skal oplyses om.

Eksempler på andre væsentlige vilkår kan være:

 • Pligt til overarbejde
 • Kunde- og konkurrenceklausuler.

Ændringer skal varsles

Hvis der sker ændringer i ansættelsesvilkårene, skal virksomheden skriftligt give medarbejderen besked.

I skal varsle væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet over for medarbejderen med vedkommendes opsigelsesvarsel. Senest en måned efter  ændringen er trådt i kraft, skal I enten udlevere en opdateret ansættelseskontrakt eller et tillæg til kontrakten, hvori det fremgår, at tillægget skal opbevares sammen med ansættelseskontrakten.

Hvis ændringen ikke er væsentlig for ansættelsesforholdet, skal I ikke varsle den med opsigelsesvarslet, men I skal stadig udlevere en opdateret kontrakt eller tillæg hertil senest en måned efter, at ændringen er trådt i kraft.

Medlem af DI? Brug vores standarder

DI har udarbejdet skabeloner til ansættelseskontrakter. I kan bruge vores standarder som en huskeliste, og I skal nøje overveje behovet for de enkelte detaljer. Det er en god idé, at jeres ansættelseskontrakter f.eks. afspejler virksomhedens personalepolitik.

Find skabelonerne i højre spalte.

Funktionærkontrakter (dansk):

Er du medlem af DI, kan du med 'DI DokumentGenerator' skræddersy kontrakter til funktionærer uden overenskomst (kun danske kontrakter. Hent engelske nedenfor):

DI DokumentGenerator

Funktionærkontrakter(engelsk):

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionær - basis (engelsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionær - udvidet (engelsk udg.)

Skabelon til ansættelseskontrakt til funktionsdirektør (funktionær) (engelsk udg.)

Find flere skabeloner til ansættelsesaftaler for overenskomstdækkede, til ledere og direktører samt eksempler på praktikaftaler:

Ændring af vilkår

Hvis I ændrer jeres medarbejderes vilkår, skal I skriftligt give dem besked om dette.

PUBLICERET: 02-10-2012 OPDATERET: 12-04-2019