På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Øget lønstigningstakt i 2. kvartal

LØN. Lønomkostningerne stiger med 2,6 pct. Ændringer i fritvalgsordninger og genebetalinger bidrager med 0,7 pct.-point til denne stigning.

Udvikling

I 2. kvartal 2018 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,6 pct. i forhold til samme kvartal året før.

Omkostningerne er herved tiltaget med 0,3 pct.-point i forhold til 1. kvartal 2018.

Af den samlede årsstigning på 2,6 pct. udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,6 pct.-point i 2. kvartal 2018.

Genebetalingernes andel af den samlede stigningstakt udgør 0,1 pct.-point i 2. kvartal 2018, hvilket er en stigning i forhold til kvartalet før.

Arbejdere og funktionærer

Lønomkostningerne til arbejdere steg med 2,7 pct. på årsbasis i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,4 pct.-point højere i forhold til kvartalet før.

Fritvalgsordninger og pension bidrog med tilsammen 0,9 pct.- point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger udgjorde 0,2 pct.-point.

Funktionærernes lønomkostninger steg med 2,5 pct. i 2. kvartal 2018, hvilket er 0,2 pct.-point mere end i forrige kvartal.

Fritvalgsordninger bidrog med 0,5 pct.- point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,4 pct.-point.

Bidraget fra genebetalinger aftog med 0,1 pct.-point i 2. kvartal 2018.

Højere lønudvikling i udlandet end i Danmark

I udlandet steg lønnen 2,6 pct. inden for fremstilling i 1. kvartal 2018 i forhold til samme kvartal året før. I Danmark steg lønnen med 2,2 pct., hvilket er en stigning på 0,3 pct.-point i forhold til kvartalet før.

Det er tredje kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling.

Tyskland

I 4. kvartal 2017 lå den årlige tyske lønstigningstakt på 2,3 pct. inden for fremstilling, dvs.0,4 pct.-point højere end lønstigningstakten i Danmark i samme kvartal inden for fremstilling.

Sverige

I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 3,5 pct. i 1. kvartal 2018, hvilket er 1,3 pct.-point højere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal.

I 2. kvartal 2018 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,6 pct. i forhold til samme kvartal året før. Omkostningerne er herved tiltaget med 0,3 pct.-point i forhold til 1. kvartal 2018. Af den samlede årsstigning på 2,6 pct. udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,6 pct.-point i 2. kvartal 2018.

Du kan hente lønniveauer og fraværsstatistik fra  online statistikken NetStat. Du kan få statistik for løn og fravær med fokus på præcis de jobtyper, som findes på din virksomhed.

Betroede medarbejdere kan benchmarke virksomhedens egne løntal i forhold til et relevant statistisk udtræk. Se link nederst på siden.

Anbefalede søgninger
Inde i NetStat, kan du vælge imellem flere "anbefalede søgninger". Bl.a. kan du vælge søgningen "DI - lønstatistik for ingeniørarbejde".

Opret abonnement
Fra linket neden for kan du få vejledning i at skræddersy statistik og oprette abonnement på statistikken for den pågældende medarbejdergruppe.

Fra NetStat kan virksomhedens øverste leder og betroede medarbejdere hente virksomhedens egne løn- og fraværstal ved at klikke på "Sammenlign med mine tal".
PUBLICERET: 16-08-2018 OPDATERET: 16-11-2018