På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Lidt afdæmpet lønudvikling i 4. kvartal

STATISTIK. Faldende genebetalinger trækker årsstigningstakten 0,2 pct.- point ned.
I 4. kvartal 2017 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,2 pct. Dette er 0,1 pct.-point mindre end kvartalet før. Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,4 pct.-point i 4. kvartal 2017, mens bidrag fra pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 1,0 pct.-point. I samme periode aftager bidraget fra genebetalingerne med 0,2 pct.-point.

Arbejdere og funktionærer
For arbejdere steg lønomkostningerne med 2,2 pct. på årsbasis i 4. kvartal 2017, hvilket er 0,1 pct.-point lavere i forhold til kvartalet før. Fritvalgsordninger og pension bidrog med tilsammen 1,0 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger aftog med 0,3 pct.-point. Funktionærernes lønomkostninger steg med 2,3 pct. i 4. kvartal 2017, hvilket er 0,1 pct.-point mindre i forhold til kvartalet før. Fritvalgsordninger bidrog med 0,5 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,4 pct.-point.

 

Højere lønudvikling i udlandet end i Danmark

I udlandet steg lønnen 2,3 pct. inden for fremstilling i 3. kvartal 2017 i forhold til samme kvartal året før. I Danmark steg lønnen med 2,0 pct., hvilket er et fald på 0,2 pct.-point i forhold til kvartalet før. Det er første gang i to år, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet inden for fremstilling.

Tyskland
I 2. kvartal 2017 lå den årlige tyske lønstigningstakt på 2,8 pct. inden for fremstilling, dvs.0,6 pct.-point højere end lønstigningstakten i Danmark i samme kvartal inden for fremstilling.

Sverige
I Sverige blev den årlige lønstigningstakt 2,2 pct. i 3. kvartal 2017, hvilket er 0,2 pct.-point højere end den danske lønstigningstakt i samme kvartal.

Svagt aftagende udvikling i lønomkostningerne.

Faldende genebetalinger trækker årsstigningstakten 0,2 pct.- point ned

I 4. kvartal 2017 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 2,2 pct. Dette er 0,1 pct.-point mindre end kvartalet før. Af den samlede årsstigning udgør udmøntning fra lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser i overenskomster og andre ændringer i faste lønninger m.v. 1,4 pct.-point i 4. kvartal 2017, mens bidrag fra pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 1,0 pct.-point jf. tabel 1. I samme periode aftager bidraget fra genebetalingerne med 0,2 pct.-point

Du kan hente lønniveauer og fraværsstatistik fra  online statistikken NetStat. Du kan få statistik for løn og fravær med fokus på præcis de jobtyper, som findes på din virksomhed.

Betroede medarbejdere kan benchmarke virksomhedens egne løntal i forhold til et relevant statistisk udtræk. Se link nederst på siden.

Anbefalede søgninger
Inde i NetStat, kan du vælge imellem flere "anbefalede søgninger". Bl.a. kan du vælge søgningen "DI - lønstatistik for ingeniørarbejde".

Opret abonnement
Fra linket neden for kan du få vejledning i at skræddersy statistik og oprette abonnement på statistikken for den pågældende medarbejdergruppe.

Fra NetStat kan virksomhedens øverste leder og betroede medarbejdere hente virksomhedens egne løn- og fraværstal ved at klikke på "Sammenlign med mine tal".
PUBLICERET: 16-02-2018 OPDATERET: 19-02-2018