På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kønsopdelt lønstatistik - sidste frist

LØNSTATISTIK. Virksomheder med mindst 35 ansatte skal fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne, hvis virksomheden har arbejdsfunktioner, hvor der er mindst 10 personer af hvert køn beskæftiget. Kønsopdelt lønstatistik for 2015 kan hentes fra NetStat. Ingen ekstra indberetning er påkrævet.

Større virksomheder er i henhold til lov og/eller overenskomst forpligtet til at fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne. Virksomheden skal informere og høre medarbejderne om statistikken, hvilket typisk vil ske i virksomhedens samarbejdsudvalg.

Statistikken skal udarbejdes og fremlægges for medarbejderne/samarbejdsudvalget i løbet af 2016 ud fra oplysningerne i lønstatistikken for året 2015.

Virksomhedens kønsopdelte lønstatistik for året 2015 kan hentes fra linket til højre. Inde i NetStat skal man blot klikke på knappen "Kønsopdelt løn".

Virksomhedens kønsopdelte lønstatistik er baseret på de oplysninger, som virksomheden i forvejen er forpligtet til at indberette til Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Virksomheden skal således IKKE foretage yderligere indberetning til DA.

Det er vigtigt, at virksomheden indberetter korrekte oplysninger til DA's lønstatistik. Det er ikke mindst vigtigt, at medarbejdernes arbejdsfunktioner er indberettet korrekt.

Statistik eller redegørelse
Virksomheden kan dog også vælge selv at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for virksomheden, eller aftale med medarbejderne i stedet at udarbejde en redegørelse for ligeløn. Vælger virksomheden at udarbejde en redegørelse skal dette ske inden udgangen af 2016.

Virksomheder med mindst 35 ansatte skal fremlægge en kønsopdelt lønstatistik for medarbejderne, hvis virksomheden har arbejdsfunktioner, hvor der er mindst 10 personer af hvert køn beskæftiget. Kønsopdelt lønstatistik for 2015 kan hentes fra den nye NetStat.

Lovændring februar 2016
Lovændringen omkring kønsopdelt lønstatistik i februar 2016 har kun begrænset betydning for arbejdsgiverne.

Bemærk!! Ingen ekstra indberetning er påkrævet.

Hent virksomhedens egen kønsopdelte lønstatistik i NetStat. Man skal være "betroet medarbejder" for at få adgang til virksomhedens kønsopdelte lønstatistik.

Inde i NetStat skal man klikke på knappen "Kønsopdelt løn".

Her kan du hente en blanket i pdf-format, som skal udfyldes og underskrives af virksomhedens øverste leder.
PUBLICERET: 06-12-2016 OPDATERET: 07-12-2016