På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

DI's konference for lønsystemer og fleksibilitet 2018

Der er grøde i danske virksomheder

Der arbejdes meget med at forbedre mulighederne for at bruge medarbejderne mere konstruktivt og samtidig også udnytte produktionsapparatet optimalt.

Da det i mange situationer er vanskeligt at få tilfredsstillet behovet for at tiltrække de rigtige medarbejdere, er det en god idé at bruge lønsystemet som udgangspunkt for at rekruttere de rigtige medarbejdere til de forskellige stillinger.

Samtidig er der også et behov for at se på overenskomsternes muligheder, når der tales fleksibilitet.  

Få mere inspiration på DI’s konference for lønsystemer og Fleksibilitet konferencen 2018 – sæt X i kalenderen allerede nu den 8. november 2018 i Kolding.

PROGRAM

8.00 Registrering og kaffe

9.00 Velkomst
Underdirektør Steen Nielsen og chef for Metal- og Maskinindustrien Jesper Madsen, DI

9.15 ARBEJDSTID MED SKIFTEHOLD/NATARBEJDE SAMMENHOLDT MED HELBRED
Professor Anne Helene Garde, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Hvad viser den nyeste nationale og internationale forskning om sammenhænge mellem hvordan medarbejderes arbejdstid er tilrettelagt f.eks. skifte- og natarbejde/lange ugentlige arbejdstider og deres helbred og sikkerhed?

9.55 Pause

10.15 RUNDE 1 – VIRKSOMHEDSCASES ELLER WORKSHOP
I første runde skal du vælge imellem virksomhedscase 1A eller 1B eller workshop 1C

Virksomhedscase 1A eller 1B
Plant Director, Pilot Plant Ivan Mortensen, LM Wind Power A/S eller Produktionschef Per Wilstrup, Westrup A/S Knudsen, Dan-Foam ApS
Resultatløn og et differentieret kvalifikationslønsystem

Med udgangspunkt i sikkerhed, produktivitet og fairness indførte LM Wind Power A/S først et resultatlønsystem, men efterfølgende et differentieret kvalifikationslønsystem. Hør om processen med at få indført begge systemer.
Ny lønmodel i en kompleks turnaround

Westrup A/S fik efter års uenighed aftalt en ny lønmodel midt i en større turn-around, derved lykkedes det for ledelse og medarbejdere at blive samlet i en ny løn- og lokalaftale. Hør hvordan det lykkedes at skabe en lokalaftale og et råderum via en ny performance-lønmodel i en stærk traditionskultur.

Workshop 1C
Etablering af et lønsystem: Den gode proces trin-for-trin
Konsulent Nils Kaasing, Dansk Industri
Hvordan sikrer vi, at det nye lønsystem afspejler virksomhedens strategi, opfylder de ønskede kriterier og samtidig bliver enkelt og retfærdigt? DI faciliterer en workshop, hvor deltagerne får mulighed for at give deres bud på en løsning.

11.10 LØBENDE UDVIKLING AF LØNSYSTEMET HOS LEGO
Director Henrik Ø. Nielsen og Director Kenny Bjerg, LEGO System A/S
Med fokus på en forenkling af LEGO’s lønsystem blev et samarbejde iværksat omkring dette, gældende for de ca. 900 timelønnede medarbejdere. Hensigten blev defineret, og tillidsrepræsentanter, ledelse, forbund og Dansk Industri var med i processen, som mundede ud i en ny aftale. Hør om processen og erfaringen med forløbet.

11.50 FROKOST

12.50 LØNSYSTEMER I EN MEGET DYNAMISK VIRKSOMHED
Senior Consultant HR Legal/Compensation Kenth Nelander, Københavns Lufthavne A/S
Københavns Lufthavne følger med den hurtigt voksende rejselyst, og det gør deres lønsystemer også. I takt med udviklingen har virksomheden indført et bonussystem. I denne spændende proces bliver det trukket frem, at arbejdet med at udvikle et bonussystem i Københavns Lufthavne både skal være enkelt, styrende for indsatsen og samtidig understøttes af en god intern kommunikation.

13.30 RUNDE 2: VIRKSOMHEDSCASES ELLER WORKSHOP
I denne runde skal du vælge mellem virksomhedscase 2A, 2B eller workshop 2C.
Produktivitetsmåling i en moderne

Fabrikschef Michael Berggren, NSM A/S eller HR Manager Carsten Jensen og Fællestillidsrepræsentant Bjarne Stormborg, A/S Østbirk Bygningsindustri (Velux)
Produktivitetsmåling i en moderne produktionsvirksomhed

Efter perioder med forskellige leantiltag i NSM A/S er der nu taget nye tiltag som indførelse af tidsstudier i denne moderne produktionsvirksomhed. Hør beretningen om erfaringerne med dette ”nye” projekt.
Udvikling af et nyt kvalifikationslønsystem

I A/S Østbirk Bygningsindustri (Velux) var det gamle kvalifikationslønsystem udtjent. Ledelse og medarbejdere var enige om at arbejde med udvikling af et nyt lønsystem. Hør om ledelsens og medarbejdernes rejse og samarbejde i udviklingen af et nyt system.

14.20 PAUSE

14.40 ANERKENDELSE AF MEDARBEJDERNE GENNEM LØNSYSTEMET
Specialist employee relations Niels H. Gerhardt, H. Lundbeck A/S
Lundbeck ønsker en kultur, hvor medarbejderne anerkendes for den gode indsats og ikke produktionsmål. Gennem dialog med medarbejdere i produktionen lykkedes det at etablere sådan et system, og selv om der har været op- og nedture, har principperne dog vist sig bæredygtige og har globalt i Lundbeck dannet grundlag som dialogværktøj mellem leder og medarbejder om det daglige arbejde, udvikling og lønfastsættelse.

15.20 ARBEJDSGLÆDE – HVAD ER EGENTLIG MENINGEN?
Helen Eriksen, Foredragsholder, forfatter og cand. psych.
Helen Eriksens tese er, at det ikke er nok at gå på arbejde blot for at give til arbejdspladsen og modtage sin løn for det. Arbejdspladsen må aldrig blive et sted, hvor vi dagligt kommer for at blive drænet. Men hvordan kan vi som mennesker give til andre, samtidig med at vi selv vokser?

 

DI's konference for lønsystemer og fleksibilitet 2018 blev afholdt 8. november kl. 09.00 - 16.20 på Comwell Kolding,
Skovbrynet 1,
6000 Kolding.
PUBLICERET: 20-09-2018 OPDATERET: 20-11-2018