På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Ups, det var en smutter - Træf de rigtige beslutninger

En direktions arbejde med at udarbejde en strategi handler om at træffe valg. Nogle gange vanskelige valg. Det lyder let nok, og de fleste ledere træffer hver dag masser af valg – faktisk viser forskningen, at vi træffer over 35.ooo bevidste valg hver dag som mennesker, men strategiske valg kan være afgørende for, om virksomheden får succes eller fiasko.

Af Chefkonsulent Annette Thornberg, DI

Enhver idé eller ny beslutning starter med 100 pct. fantasi, men ved at undersøge og analysere bliver idéen gradvis til realitet, og vi kan derved forbedre kvaliteten af vore beslutninger og ændre vore beslutninger, hvis det viser sig, at det ikke er den rigtige beslutning. Det er jo let, vil de fleste sige. Amerikansk adfærdsforskning og analyser fra blandt andet McKinsey viser, at det bare ikke er tilfældet. Ledere træffer også irrationelle beslutninger på baggrund af ubevidste intuitive tankeprocesser.

Gode beslutningsprocesser

En McKinsey Quarterly undersøgelse blandt 2.207 ledere fra 2009 viser, at 28 pct. af lederne var enige i, at kvaliteten af beslutningerne i virksomheden var gode. 60 pct. mente at dårlige beslutninger var cirka lige så hyppige som gode beslutninger, og de resterende 12 pct. mente, at gode beslutninger var sjældne. Alligevel er det de færreste, der overvejer om rationalet i beslutningerne er rigtigt, og hvordan beslutninger kan forbedres, og det selv om en stor del af beslutningerne åbenbart lige så godt kunne være truffet ved at slå plat eller krone.

I undersøgelsen medvirkede over 1.000 virksomheder, og de blev spurgt til, hvilke beslutningsprocesser der indgik, før beslutningerne blev truffet. Den viste, at virksomheder med gode beslutningsprocesser væsentligt outperformede analysefokuserede virksomheder. Ved at eliminere og reducere bias* lykkedes det virksomhederne at forbedre deres evne til at efterprøve deres idéer, vurdere datagrundlaget, inddrage de rigtige synspunkter på de rigtige tidspunkter og anlægge en mere realistisk vurdering af virksomhedens kapacitet.

Gode beslutningsprocesser er vigtige

– Undersøgelsen viste, at analyser ikke er uvæsentlige for beslutningen, at gode analyser kan føre til dårlige beslutninger, men en debiased beslutningsproces vil afsløre en dårlig analyse, siger Sally Khallash, der er ekspert i beslutningsteori og hjælper virksomheder til at træffe bedre beslutninger.

Hun tilføjer: – Vi må alle leve med, at vi tager irrationelle beslutninger, men ved at kende nogle af de heuristikker og bias, der kan forhindre en god beslutning og ved at have gode beslutningsprocesser lige fra tjeklister til større strategiske beslutningsmodeller, kan vi optimere kvaliteten i de beslutninger, der skal træffes.

Sally Khallash siger, at det er vigtigt, at man som strategisk beslutningstager er opmærksom på følgende:

– Vejen til gode beslutninger kræver teknik og selverkendelse. For det første er evnen til at træffe gode beslutninger ikke indkodet i vores DNA, men det kan læres. At træffe gode beslutninger handler ikke om, hvad du vælger, men hvordan du vælger. Det vil sige, at tilegne sig nogle gode processer, når der skal træffes vigtige beslutninger.

– Den næste erkendelse er, at beslutninger altid er biased – også i de gyldne øjeblikke, hvor vi når frem til den rigtige afgørelse. Det skyldes, at mennesker har et begrænset antal heuristikker, dvs. intuitive og ubevidste indlejrede modeller af verden, som vi bruger til at træffe beslutninger. Et eksempel på en heuristik er tilgængelighedsheuristikken, der er en tendens til lægge mere vægt på oplysninger, der står stærkest i hukommelsen. Jo lettere det er at huske, jo mere lægges der vægt på information, der passer til det, vi husker. Et andet eksempel er forankringsheuristikken, hvor beslutningsprocessen kommer til at hvile for meget på den første oplysning (ankeret), og efterfølgende beslutninger justeres ud fra dette anker, uanset om dette anker er relevant eller ej.

At træffe de rigtige beslutninger handler derfor fremfor alt om at erkende, at man som leder har en række bias, der influerer på ens beslutningsevne og dernæst at have en proces for at træffe beslutninger, så man undgår, at det er egne bias, der kommer til at træffe beslutningerne for os.

* En bias er en systematisk og forudsigelig tilbøjelighed til at afvige fra det rationelle eller fra sund fornuft. Et eksempel er bekræftelsesbiasen, der er en tendens til at søge at bekræfte i stedet for at afkræfte vores hypoteser, holdninger og overbevisninger. Det kaldes en bias, fordi vi generelt altid og automatisk søger at bekræfte vores holdninger.
Vejen til gode beslutninger kræver teknik og selverkendelse. For det første er evnen til at træffe gode beslutninger ikke indkodet i vores DNA, men det kan læres.
SALLY KHALLASH
Har du spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf:
Mobil: +45 2949 4456
E-mail: atbdi.dk

På kurset i beslutningsstrategi får du redskaber, som kan forbedre din evne til at vurdere omverden, og på den måde lære at træffe bedre beslutninger

Læs mere om kurset her.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-04-2018 OPDATERET: 04-04-2018