På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Har du også udenlandske medarbejdere, kolleger eller ledere?

Mange ledere i DI’s medlemsvirksomheder har på en eller anden måde et globalt element, de skal forholde sig til og håndtere. Det kan være, du har udenlandske medarbejdere og kolleger, der enten bor ude i verden eller her i Danmark. Måske har du en udenlandsk leder eller arbejder i en virksomhed med udenlandske ejere. Det er alle situationer, der giver anledning til en øget kompleksitet i forhold til samarbejde og ledelse i hverdagen og situationer, der handler om ’global ledelse’. Her får du inspiration til, hvordan du kommer godt i gang med din egen globale ledelse.

Af chefkonsulent Danielle Bjerre Lyndgaard & chefkonsulent Christine Secher

Global ledelse er ikke en selvstændig ledelsesdisciplin, men global ledelse kræver noget særligt ledelsesmæssigt. Derfor har DI i samarbejde med forskere fra CBS gennem en længere periode undersøgt, hvad global ledelse handler om, og hvad det er vigtigt at kunne som leder med samarbejdsrelationer til udenlandske medarbejdere, kolleger og ledere. Oprindeligt havde man en forestilling om, at projektet skulle klarlægge de vigtigste kompetencer, der skal til for at lykkes som leder i en globaliseret verden.

Det viste sig dog hurtigt, at global ledelse ikke kan betragtes som selvstændig ledelsesdisciplin, men derimod starter med, at dine grundlæggende ledelseskompetencer er på plads. For i forlængelse af de mere ’almindelige’ ledelsesopgaver tilfører det globale samarbejde en øget kompleksitet. Både sprogforskelle, kulturforskelle, af og til også distanceledelse samt nødvendigheden af at have et globalt mindset er med til at øge kompleksiteten og dermed vigtigheden af at have dine grundlæggende ledelseskompetencer på plads. Blandt andet kompetencer som kommunikation, konflikthåndtering og ledelse af teams. Med dem på plads har du et fundament at stå på, når du  skal forholde dig til de udfordringer, som følger med global ledelse og samarbejde.

Mange virksomheder og ledere agerer i dag i en hverdag med et element af global ledelse og samarbejde, men har ikke haft tid, overskud eller mulighed for at forholde sig til, hvad global ledelse betyder i lige netop deres virksomhed, i lige netop deres ledelsespraksis. Men det er både vigtigt at gøre, og det behøver ikke at være hverken svært eller tidskrævende.

Erfaringer fra hverdagen

HR Business Partner Bo Thiel Schmidt fra Alfa Laval Aalborg A/S har en lang række erfaringer med global ledelse, og hans erfaring er, at "Hvis vi trækker udfordringerne ned på jorden og ser på det på en mere nøgtern måde, og sammenligner synet med den globale værktøjskasse med anerkendte ledelsesværktøjer såsom Situational Leadership og diverse personlighedsmodeller, så er global ledelse blot ledelse, men i en global kontekst. Forstået på den måde, at kan du – som leder – de basale ledelsesværktøjer, og er du tryg ved at bruge dem (har brugt dem, har fejlet og har lært), så ser det ikke så skidt ud endda”.
Og netop det at turde fejle og lære af det, har Bo Thiel Schmidt fokus på i sit samarbejde med Alfa Lavals ledere. ”Tør vi fejle som ledere? Tør vi blive bedre? For at blive bedre skal vi ud på dybt vand en gang imellem – med eller uden redningsvest. Tør vi vise vores medarbejdere – globale som lokale, at vi som ledere blot er mennesker og også kan fejle? Hvis vi kan det, hvis vi gør det, tror jeg ikke alene, at vi som individer og ledere har taget et gevaldigt skridt fremad og udad i verden. Samtidig har vi gjort vores medarbejdere en uvurderlig tjeneste – ved at vise, at vi tør. Måske fejlede vi første gang, men vi turde tage skridtet og lære”.
Sidst, men absolut ikke mindst, er det Bo Thiel Schmidts erfaring, at det mindset, som ledere og medarbejdere møder op med, gør en forskel. ”Er det, ’Det er jeg ikke god til, det går sikkert galt’, eller er det, ’Det har jeg ikke prøvet før, men lad mig prøve’”.
Når vi enten alene eller i ledergrupper ønsker at forholde os til vores globale ledelsespraksis, kan vi få sat processen i gang, hvis vi har noget at arbejde ud fra.

Kom godt og nemt i gang med ’det globale’

En god og enkel start med ledelse af ’det globale’ er at arbejde med ”De fem nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag”.
De fem nøgleelementer skitserer grundudfordringer i global ledelse og danner rammen for en refleksion/drøftelse af det nødvendige globale ledelsesberedskab i den enkelte virksomhed, team eller for den enkelte leder. Dialoger, der kan være med til at sætte gang i arbejdet med global ledelse, og som kan være medvirkende til, at vi bruger hinanden mere og i højere grad får delt erfaringer og læring.
#1: Solide ledelsesfærdigheder
Global ledelse bygger på et solidt fundament af grundlæggende ledelseserfaringer og en værktøjskasse fuld af alle de værktøjer og processer, som også anvendes i den traditionelle (lokalt orienteret) ledelse.
Tal f.eks. om: Hvor du/I er særligt stærke på de traditionelle ledelsesdiscipliner?

#2: ”Glokalt” mindset
Den globale leder har behov for et ”glokalt” mindset. Et ”glokalt” mindset handler om at have et globalt mindset, men på en sådan måde, at også det lokale værdsættes og tilgodeses. Den globale leder skal mestre det paradoks, det er, at tænke og handle lokalt og globalt samtidig.
Tal f.eks. om: I hvilken grad du/I hver især har behov for at balancere mellem lokale og globale behov og interesser?

#3: Fleksibilitet
Global ledelse handler også om at tilpasse sin ledelsesstil for at kunne skabe resultater i mange forskellige situationer og kontekster. Ledere bliver med andre ord nødt til at være agile, fleksible og smidige i måden, hvorpå de anvender deres ledelsesfærdigheder.
Tal f.eks. om: Tænk på situationer, hvor du/I har haft behov for at kunne udvise ledelsesmæssig fleksibilitet i en global ledelseskontekst?

#4: Et ekstra gear
Globale ledere oplever ofte at skulle gøre noget mere, end de plejer, for at stå distancen og ikke mindst slå bro over de forskelligheder og potentielle grøfter, der gør global ledelse kompleks. Eksempelvis tidszoner, forskellige lokaliteter, kulturer, måder at løse opgaver på og målsætninger i den globalt arbejdende organisation. Det drejer sig om, at yde en ekstra indsats, at ”go the extra mile” i mental og bogstavelig forstand.
Tal f.eks. om: På hvilke områder oplever du/I, at forskellige vilkår udløser et behov for en ekstra indsats? Hvad kunne du/I godt gøre bedre?

#5: Selvbevidsthed & refleksion
Det kræver tid til refleksion og tid til at lære af de udfordringer og erfaringer, man gør sig i lederrollen og derved udvikle de globale ledelseskompetencer. Det sidste trin er, at den globale leder og/eller det globale lederteam løbende forholder sig til sine globale kompetencer og er i stand til at se sig selv lidt udefra.
Tal f.eks. om: Hvordan skaber du/I tid og rum for refleksion for dit team/jeres organisation?

Figur 1: De fem nøgleelementer i det globale ledelsesgrundlag.

Med disse 5 trin er du i gang. Dit globale ledelsesgrundlag og det beredskab, som er nødvendigt for at lykkes med ’det globale’ i din virksomhed, kan udvikles, så det bliver endnu stærkere.

Både sprog-forskelle, kultur-forskelle, af og til også distance-ledelse samt nød-vendigheden af at have et globalt mindset er med til at øge komplek-siteten og dermed vigtigheden af at have dine grundlæggende ledelseskompetencer på plads.
CHEFKONSULENT DANIELLE BJERRE LYNDGAARD, DI
Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3809
Mobil: +45 2374 4244
E-mail: dbldi.dk

Kom med på kurset Global ledelse i praksis, hvor vi omsætter kompleksiteten i global ledelse til relevante ledelsesperspektiver. Du får konkrete og praktisk anvendelige værktøjer med hjem, som du kan bruge i den hverdag.

Læs mere her

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-04-2018 OPDATERET: 04-04-2018