På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Få greb om global ledelse

Hvornår er man egentlig en global leder? Hvad skal man kunne for at lykkes i en global kontekst? Hvad kan gøres på organisatorisk niveau, og hvad skal den enkelte leder selv have fokus på? Findes der en facitliste, som beskriver de 5-10 vigtigste globale ledelseskompetencer?
Af chefkonsulent Danielle Bjerre Lyndgaard

Svaret til det sidste spørgsmål er: Nej, det gør der ikke! Desværre, kunne man fristes til at sige. Og svarene på de andre spørgsmål er heller ikke nødvendigvis entydige.

Heldigvis er der både hjælp og inspiration at hente i den nye håndbog ’Få greb om global ledelse – værktøjer til next practice’. Håndbogen er kulminationen på et tæt samarbejde mellem Dansk Industri og CBS, som sammen med en række danske virksomheder i projektet ’Global Leadership Competencies’ har haft til formål at kortlægge de ledelseskompetencer, der er afgørende for at skabe succes på den globale scene.

Håndbogen præciserer, hvad der er relevant for den enkelte virksomhed at fokusere på ledelsesmæssigt, hvad lederne med globale ledelsesopgaver skal kunne i forhold til den situation, virksomheden befinder sig i, og ikke mindst, hvordan man på organisatorisk niveau kan arbejde med at styrke og målrette de globale ledelseskompetencer.

Værktøjer til ’next practice’

Håndbogen tilbyder læseren 12 nye og let tilgængelige værktøjer, som på hver deres måde bidrager til mulige afklaringer og kompetenceløft hos globale ledere. Bogen er opbygget således, at læseren med fordel kan læse de indledende kapitler, hvor der gives en introduktion til global ledelse, hvorefter man kan kaste sig over det eller de kapitler, som umiddelbart er mest relevante.

Alle 12 værktøjer tilbyder enten en proces, en model eller et begrebsapparat, der gør det muligt at arbejde med de forskellige aspekter af virksomhedens/lederens globale virkelighed, så der udfoldes nye vinkler og udviklingsmuligheder. Værktøjerne kan både bruges af den enkelte leder og/eller i ledergrupper, ligesom de kan bringes i spil i organisationen fra et HR-perspektiv.

I Global Leadership Academy er erfaringer med global ledelse fra praksis omsat til forskning, og forskning om global ledelse omsat til praksis. Det er der kommet en helt unik og anvendelig hybrid ud af – en forskningsbaseret praktikerhåndbog – hvor seks års udviklingsarbejde om global ledelse er kogt ind til 12 praktiske værktøjer til den globale leder. Bogen mestrer at trække kompleksiteten i global ledelse ned på jorden og giver konkrete, brugbare løsninger. Ved at stille de rigtige spørgsmål giver den også de rigtige svar. Bogen er det søkort og kompas, hvormed den globale leder kan sejle ud på de ledelsesmæssige verdenshave. På forbilledlig vis mestrer bogen at gøre det komplekse enkelt, at gøre det globale nærværende, og at gøre det mulige operationelt siger Henrik Holt Larsen, Professor Emeritus, dr. merc.

Tilbage er blot at ønske god læselyst på www.globalledelse.dk 

Kom med på kurset Global ledelse i praksis, hvor vi omsætter kompleksiteten i global ledelse til relevante ledelsesperspektiver. Du får konkrete og praktisk anvendelige værktøjer med hjem, som du kan bruge i den hverdag.

Læs mere her

Bogen mestrer at trække komplek-siteten i global ledelse ned på jorden og giver konkrete, brug-bare løsninger. Ved at stille de rigtige spørgsmål giver den også de rigtige svar.
HENRIK HOLT LARSEN, PROFESSOR EMERITUS, DR. MERC.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3809
Mobil: +45 2374 4244
E-mail: dbldi.dk
PUBLICERET: 10-01-2018 OPDATERET: 10-01-2018