På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Digitalisering sætter nye standarder for bestyrelsesarbejdet

Den stigende digitalisering har gennem de seneste årtier sat bestyrelsesarbejdet under pres. Præcist hvornår den teknologiske udvikling for alvor begyndte at have indflydelse på bestyrelsesarbejdet, kan for de fleste være lidt uklart.

Af Chefkonsulent Jan Vinther, DI

Dog er det sikkert, at den teknologiske udvikling øger indflydelsen på de beslutninger, der træffes i virksomhedernes øverste ledelse. Historien er plettet med eksempler på veletablerede virksomheders fald, hvor ledelsen har undladt at tage højde for den hastighed og indflydelse, den teknologiske udvikling har på deres forretning.

Det er ikke sikkert, at disse udfordringer er gældende for alle bestyrelser i dag, men der er ingen klar linje for digitaliseringens udvikling og derfor heller ikke nogen klar linje for, hvor konsekvenserne vil ramme i morgen. Behovet for opgradering af kompetencer og effektivisering af bestyrelsesarbejdet bør derfor være øverst på bestyrelsens agendaen.

Her er tre eksempler på, hvor den eksponentielle udvikling i computerkraft presser bestyrelsesarbejdet:

Øget tidspres

Hastigheden, hvormed muligheder og trusler materialiseres, er stadig stigende. Bestyrelsens udsyn og indsigt bør intensiveres gennem opkvalificering af bestyrelsens kompetencer og sikring af de nødvendige digitaliseringskompetencer i virksomheden. Bestyrelsens årshjul bør revurderes med hensyn til det digitale udsyn og den nødvendige indsigt. 

Pres på værdiskabelse

Virksomhedernes traditionelle organisering af værdiskabelsen er i opbrud på grund af de digitale muligheder. Således er eksisterende erfaring og risikomodeller ikke nødvendigvis grundlag for virksomhedens fortsatte konsolidering eller vækst. Bestyrelserne skal tage stilling til nye salgs- og markedsføringsmuligheder med tilhørende forretningsmodeller baseret på en digital tankegang. For at se ind i en fremtid, der er markant anderledes end den vi kommer fra, skal bestyrelsen overveje at tilføre kompetencer, der er frigjort fra den traditionelle forretningsforståelse.

Store datamængder

Den eksponentielle udvikling i computerkraft giver adgang til enorme mængder af informationer. Bestyrelsen er pr. tradition begrænset i tid og bliver derfor nødt til at prioritere og fravælge information for at træffe beslutninger. Herved risikerer bestyrelsen at undertrykke relevant information for at sikre langsigtet styring. Bestyrelsen bør overveje og udarbejde en plan for, hvorledes man kan minimere disse styrings-risici.

Historien er plettet med eksempler på veletablerede virksomheders fald, hvor ledelsen har undladt at tage højde for den hastighed og indflydelse, den teknologiske udvikling har på deres forretning

Har du et spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3845
Mobil: +45 2211 1255
E-mail: javidi.dk
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-06-2018 OPDATERET: 15-06-2018