På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Kemisk Arbejdsmiljø

Der er regelændringer på vej inden for det kemiske arbejdsmiljøområde. Her er også information om arbejdet med det kemiske arbejdsmiljø generelt.

Efter mange år uden de store ændringer på kemiområdet er der ændringer på vej. DI er inddraget i en proces hos Arbejdstilsynet med at opdatere og modernisere en række af reglerne. Forhandlingerne foregår i 2018 og 2019. Siden her bliver opdateret, når der er ændringer. 

1. Modernisering af kemireglerne. Ud fra bl.a. en sammenligning med kemiarbejdsmiljøreglerne i Sverige, Norge og Tyskland, arbejder Arbejdstilsynet på en række forslag til forenklingstiltag. Ud over mindre præciseringer ses der konkret på muligheden for at sammenskrive bekendtgørelsen om arbejde med stoffer og materialer og kræftbekendtgørelsen.

2. Formkrav på kemiområdet – Arbejdspladsbrugsanvisninger (APB). Der arbejdes på at tilpasse kravene til arbejdspladsbrugsanvisninger, så de kan få en mere central rolle i virksomhedernes planlægning af virksomhedernes arbejdsmiljø. Ideen er at kravene skal være mere rettet mod arbejdsprocessen fremfor mod det enkelte kemiske stof, og så skal der være mulighed for en differentieret tilgang, så de kan tilpasses de forskellige forudsætninger, der er på arbejdspladserne.

3. Lempelse af forbuddet mod recirkulation af procesluft. Forbuddet mod recirkulation i bekendtgørelsen om faste arbejdssteders indretning kritiseres for ikke at have fulgt med den teknologiske udvikling. Der ses derfor på mulighederne for at lempe på forbuddet for støv og aerosoler, som ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer.

4. Revision af MAL-kodesystemet. Det nuværende system er ikke blevet revideret siden 1993 og er ikke retvisende i dag. På den baggrund undersøges mulighederne for at lave et nyt og enklere system, som baserer sig på tilgængelige oplysninger i sikkerhedsdatablade og faremærkning.

5. Revision af kræftbekendtgørelsens bilag. Bilagene i kræftbekendtgørelsen er ved at blive opdateret med 108 stoffer, som enten er nye stoffer, som er blevet klassificeret for en kræftfremkaldende effekt, eller stoffer hvor der er behov for at kravene justeres.

6. Ændring af grænseværdibekendtgørelsen. EU-kræftdirektivet er blevet ændret med nye grænseværdier for en række kræftfremkaldende stoffer, samtidig er der også kommet en opdatering af EU-grænseværdier for ikke kræftfremkaldende stoffer. På den baggrund arbejdes der i øjeblikket på en opdatering af den danske bekendtgørelse med grænseværdier.

Har du spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3774
Mobil: +45 2229 0289
E-mail: bhandi.dk
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 15-04-2019