På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arbejdspladsvurdering - APV

Hvad er en arbejdspladsvurdering? og hvad skal den indeholde?

Hvad er arbejdspladsvurdering?

En Arbejdspladsvurdering er en skriftlig vurdering af virksomhedens arbejdsmiljø, som virksomheden selv udfører. Den skal opbevares tilgængeligt i virksomheden.

En arbejdspladsvurdering kaldes i daglig tale en APV.

Hvilke virksomheder skal udarbejde en APV?

Enhver arbejdsgiver, der har medarbejdere ansat, skal udarbejde en APV.

Der skal også laves en APV, selv om medarbejderne kun er ansat i tidsbegrænsede ansættelsesforhold eller som løsarbejdere.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ikke har nogen medarbejdere ansat, skal du ikke lave en APV.

En familievirksomhed hvor kun arbejdsgiver samt børn og ægtefælle arbejder, skal ikke udfærdige en APV.

Hvad skal en APV omfatte?

En APV skal vurdere virksomhedens arbejdsmiljøforhold. APV'en skal indeholde følgende fire elementer:

 1. Kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 2. Vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøforhold.
 3. Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer.
 4. Retningslinier for opfølgning på handlingsplanen.

Desuden skal APV'en også forholde sig til, om der er sygefravær på virksomheden, der er arbejdsmiljørelateret.

APV'en skal se på alle relevante forhold i arbejdsmiljøet, herunder:

 • Fysiske forhold
  F.eks. arbejdslokalet, omgivelserne, støj, vibrationer og belysning.
 • Ergonomiske forhold
  F.eks. tungt arbejde, ensidigt gentaget arbejde (EGA) og arbejdsstillinger.
 • Psykiske forhold
  F.eks. arbejdstid, tidspres, ensformighed/monotoni, indflydelse og alenearbejde.
 • Kemiske forhold
  F.eks. arbejde med stoffer og materialer.
 • Biologiske forhold
  F.eks. bakterier, virus og svampe
 • Ulykkesrisiko
  F.eks. arbejdsmaskiner, håndværktøj, færdsel, håndtering, brand og eksplosion

Sygefravær

APV'en også forholde sig til, om der er sygefravær på virksomheden, der er arbejdsmiljørelateret. Udgangspunktet er virksomhedens samlede sygefravær og i APV-arbejdet skal det vurderes om f.eks. særlige arbejdsfunktioner med særlige arbejdsmiljøforhold, der har medført særligt sygefravær. 

APV'en skal ikke forholde sig til individuelle personers fravær.

Der er alene en procesrelateret forpligtelse og virksomheden har ikke en forpligtelse til at nedbringe sygefraværet.

Der er ikke krav om forudgående analysearbejde, herunder tilvejebringelse af sygefraværsstatistik. Hvis en sådan findes, vil det normalt være hensigtsmæssigt at anvende den.

Hvis der ikke er nogle arbejdsmiljøforhold af betydning for sygefraværet, indføres dette i APV'en.

Hvordan skal en APV udføres?

Der er ingen krav til, hvordan en APV skal udføres. Det vil sige, at virksomheden frit selv kan vælge den metode, der passer til virksomhedens organisation, kultur og traditioner for samarbejde.

Uanset hvilken metode, virksomheden vælger, skal APV'en dog indeholde de fire nævnte elementer: Kortlægning, vurdering, prioriteret handlingsplan og retningslinier for opfølgning samt sygefravær.

Hvem skal inddrages i APV?

Hvis virksomheden skal have en arbejdsmiljøorganisation, skal den inddrages i planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af APV'en. Hvis virksomheden ikke er omfattet af kravet om organisering, skal medarbejderne inddrages i stedet for.

Det skal ved en påtegning på APV'en dokumenteres, at arbejdsmiljøorganisationen eller de ansatte har været inddraget i processen. Det gøres ved at alle personer i AM-udvalget eller alle de involverede medarbejdere underskriver APV'en.

Hvor tit skal APVen ajourføres?

APV'en skal som minimum ajourføres hvert tredje år.

APV'en skal desuden ajourføres, når der sker ændringer på virksomheden, der har betydning for arbejdsmiljøet.

Det kan for eksempel være ændringer i arbejdsmetoder, omlægninger i produktionen eller ændringer i arbejdets organisering.

Hvis en medarbejder bliver gravid, skal der gennemføres en ny APV for hende, så I er sikre på, at hendes arbejde ikke skader hende eller hendes barn. Du kan læse her om: gravide og ammendes arbejdsmiljø.

En ajourføring kan også være nødvendig, når der opstår ny viden eller nye erfaringer. Det kan f.eks. være efter analyse af en arbejdsulykke.

Skal en APV godkendes?

APV'en er virksomhedens eget redskab til et bedre arbejdsmiljø og skal ikke godkendes af andre. APV'en skal derfor ikke sendes til Arbejdstilsynet. Og arbejdstilsynet skal ikke godkende virksomhedens APV.

Som en del af sin almindelige tilsynsvirksomhed vil Arbejdstilsynet føre tilsyn med, om der foreligger en skriftlig APV, der lever op til kravene til APV.

APV er omdrejningspunktet for tilpasset tilsyn. APV indgår også i kravene til det danske arbejdsmiljøcertifikat.

Hvor kan virksomheden få mere at vide om APV?

Virksomheden kan få hjælp til arbejdet med APV fra flere sider:

BFA:
Alle virksomheder kan hos deres Branchefællesskab For Arbejdsmiljø, BFA, bestille branchevejledninger med forslag til kortlægnings- og prioriteringsskemaer mv. 

Arbejdsmiljørådgiver 
Arbejdsmiljørådgivere kan hjælpe med at gennemføre en APV.

Arbejdstilsynet:
På Arbejdstilsynets hjemmeside findes en række brancherettede tjeklister til brug for kortlægningen.

Desuden kan denne generelle skema anvendes til kortlægning, når der ikke findes brancherettede tjeklister

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3051
Mobil: +45 4098 0918
E-mail: ahodi.dk
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 15-04-2019