På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arbejdsmiljøcertificering

Tiltræk kunder og medarbejdere ved at arbejde systematisk med arbejdsmiljø efter den nye internationale arbejdsmiljøledelses certificering ISO 45001

Den 12. marts 2018 blev den nye arbejdsmiljøledelsesstandard ISO 45001 offentliggjort. Den nye standard skal i en periode på 3 år erstatte den standard, som betegnes OHSAS 18001. Efter den 12. marts 2021 vil den internationale certificeringsorganisation ikke udstede certifikater efter OHSAS 18001.

Hvad er en arbejdsmiljøcertificering?

Certificering efter ISO 45001 viser, at din virksomhed arbejder systematisk med arbejdsmiljøledelse og løbende forbedrer arbejdsmiljøet.

Virksomheder i Danmark kan blive certificeret på tre måder. Enten efter de to danske ordninger i bekendtgørelse nr. 923 eller nr. 924 eller efter ISO 45001, den nye internationale arbejdsmiljøledelsesstandard.

DI anbefaler medlemsvirksomhederne til at lade sig certificere efter ISO 45001. Der er endnu ikke nogle virksomheder, der er blevet certificeret efter de to danske bekendtgørelser.

Hvem kan certificerer din virksomhed?

Du kan få din virksomhed certificeret af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et nationalt akkrediteret organ (i Danmark er det af DANAK).
I lighed med OHSAS 18001 forventes det, at det bliver certificering efter ISO 45001, som nationale og internationale virksomheder vil kræve i forbindelse med blandt andet indkøb og leverancer.

Da alle ledelsessystemer under ISO er opbygget efter samme skabelon, vil det være en fordel for virksomheden, at blive certificeret samtidigt med f.eks. ISO 9001 eller 14001.

Hvordan opnås arbejdsmiljøcertificeret efter ISO 45001?

Arbejdsmiljøcertifikatet udstedes, når din virksomhed er blevet auditeret efter ISO 19011. De mål, som virksomheden skal opfylde, fremgår af denne standard.

Der er særligt fokus på; at der er udarbejdet en arbejdsmiljøpolitik, at medarbejderne inddrages, handleplaner, processer i forbindelse med bl. a. indførelse af ny teknologi, at topledelsen fortager evaluering af virksomhedens arbejdsmiljøindsats og løbende forbedringer.

Hvilken fordel er der ved en ISO 45001 certificering?

En arbejdsmiljøcertificering er et udtryk for, at virksomheden arbejder systematisk med arbejdsmiljø. Det kan være en fordel for virksomhedens image samt øge muligheden for at tiltrække nye kunder og medarbejdere. Mange virksomheder oplever i dag øgede krav fra kunder, om at virksomheden skal være arbejdsmiljøcertificeret.

For yderligere info
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 3353
Mobil: +45 2949 4464
E-mail: kaasdi.dk
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 15-04-2019