Vi samler statistik på DI's web sites ved hjælp af cookies

Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til dette formål. Du kan læse nærmere om cookies og fravælge brug af cookies på denne side.
Ergonomi

Ergonomi, tekniske hjælpemidler, tunge løft ...

Arbejdsskader

Definitioner, anmeldelse, erstatningskrav m.m.

Kemisk Arbejdsmiljø

Substitution, grænseværdier m.m.

Værnemidler

Skærmbriller, værnefodtøj m.m.

Rygning

Hvor og hvornår, pligter og ansvar

Tilsyn

Typer af tilsyn og AT's reaktioner på tilsyn

VÆRKTØJSKASSE
  • I perioden 2012-2020 vil alle virksomheder med to årsværk og derover få besøg af Arbejdstilsynet. Halvdelen af virksomheder med færre ansatte vil også få tilsyn. Derudover kan Arbejdstilsynet komme på besøg af andre grunde, f.eks. for at følge op på ulykker, på grund af klager eller som led i særlige indsatser. Formålet med publikationen er, at forberede virksomhederne til tilsynsbesøg.
  • I oktober 2010 trådte nye regler om virksomhedernes organisering af arbejdsmiljøarbejdet i kraft. De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere regler er beskrevet i denne publikation.

DI rådgiver medlemmer om arbejdsmiljølovgivning, best practice, tilsyn, påbud og arbejdsskader.
Vi glæder os til at hjælpe dig og din virksomhed!

Anders Just Pedersen                         Arbejdsmiljøchef

Branchearbejdsmiljørådene tilbyder brancherettet information og værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet. 
Ulykkesstatistik, fraværsstatistik, Arbejdstilsynets reaktioner mm.

Virksomheder har flere muligheder for at få støtte fra Fonden for forebyggelse og fastholdelse til teknologiudvikling, forebyggelsesindsatser og fastholdelse af seniorer. 

Kontakt DI's arbejdsmiljøkonsulenter, hvis din virksomhed har spørgsmål om arbejdsmiljø.
Abonner på DI's nyhedsbrev om arbejdsmiljø.
Alle medlemmer af DI har adgang til medlemsservice på arbejdsmiljøområdet. Dette omfatter konkret rådgivning, partssamarbejde samt politisk interessevaretagelse.