På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Erhvervssygdomsudvalget

Ifølge arbejdsskadeloven skal Erhvervssygdomsudvalget dels afgive indstilling til Arbejdsskadestyrelsen i sager om erhvervssygdomme, der ikke er optaget på erhvervssygdomsfortegnelsen, og i sager om pludselige løfteskader. Dels skal udvalget mindst hvert andet år forhandle med Arbejdsskadestyrelsen om revision af erhvervssygdomsfortegnelsen.

Erhvervssygdomsudvalgets opgaver
Udvalgets arbejdsform
Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning

Erhvervssygdomsudvalgets opgaver

Erhvervssygdomsudvalget rådgiver Arbejdsskadestyrelsen om behandlingen af visse konkrete sager om erhvervssygdomme. Udvalget drøfter endvidere også generelle spørgsmål om anerkendelse af erhvervssygdomme, herunder forhandler udvalget med Arbejdsskadestyrelsen mindst hvert andet år om revision af erhvervssygdomsfortegnelsen.

Erhvervssygdomsudvalget inddrages i de sager, der handler om erhvervssygdomme, der ikke er "på fortegnelsen". Det vil sige, at de ikke er indeholdt på listen over de "velkendte erhvervssygdomme". Desuden skal skader, der indtil 1. januar 2004 kunne anmeldes som "pludselige løfteskader", forelægges udvalget for at kunne anerkendes.

Udvalgets arbejdsform

Udvalget forelægges konkrete sager og vurderer den fremlagte dokumentation og lytter til de synspunkter, der fremlægges af Arbejdsskadestyrelsens lægefaglige eksperter. Udvalget formulerer på den baggrund en indstilling til Arbejdsskadestyrelsen om, hvilken afgørelse Arbejdsskadestyrelsen skal træffe i en konkret sag. Arbejdsskadestyrelsen har principielt ikke pligt til at følge udvalgets indstilling.

Erhvervssygdomsudvalgets sammensætning

Erhvervssygdomsudvalget har ni medlemmer. Medlemmerne kommer fra Sundhedsstyrelsen (et medlem), Arbejdstilsynet (et medlem), de offentlige arbejdsgivere (et medlem), Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (et medlem), Dansk Arbejdsgiverforening (to medlemmer) og fra Landsorganisationen i Danmark (to medlemmer).

Kontakt image
Arbejdsmiljøchef
Tlf: +45 3377 3686
Mobil: +45 2949 4549
E-mail: ajpdi.dk
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 17-11-2015