På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arbejdsskader

En arbejdsskade er det overordnede begreb for både en arbejdsulykke og en erhvervssygdom. Find svar på spørgsmål om arbejdsskader og relevante link's.

Den korte definition:

En arbejdsulykke er en skadevoldende hændelse, der sker i forbindelse med arbejdet, og som medfører personskade - pludseligt eller inden for 5 dage.

En erhvervssygdom er en sygdom, der er opstået/udviklet efter længere tids påvirkning fra arbejdet eller de forhold, arbejdet foregår under. En erhvervssygdom kaldes også en arbejdsbetinget lidelse.

Hvad er en arbejdsskade?

Definitionerne er fastlagt i Lov om forsikring mod følger af arbejdsskade (arbejdsskadeloven). Arbejdstilsynets regler om arbejdsulykker handler om anmeldepligt ved fravær på én dag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Ifølge loven kan der kun være tale om en arbejdsskade, hvis skaden opstår i forbindelse med arbejde/aktiviteter, der finder sted i arbejdsgivers regi og interesse. Det er lige meget, om arbejdet/aktiviteten er lønnet eller ulønnet, eller om arbejdet er varigt eller midlertidigt.

Det kan derfor også være en arbejdsulykke, hvis tilskadekomsten f.eks. sker i kantinen, under arbejdspladsens julefrokost eller på et kursus i forbindelse med arbejdet. Tilskadekomster, der sker på vej til eller fra arbejdet, er normalt ikke arbejdsulykker. De kan dog være omfattet af loven, hvis medarbejderen udfører arbejde for arbejdsgiveren undervejs, eller hvis transporten er arrangeret af arbejdsgiveren.

For at forebygge arbejdsskader effektivt, er det vigtigt at kortlægge hændelsesforløbet omkring arbejdsskaden. DI anbefaler, at alle tilskadekomster drøftes med medarbejderne, f.eks. i arbejdsmiljøorganisationen, uanset om de skal anmeldes som arbejdsulykker eller ej. Det er et led i aktiv ulykkesforebyggelse at analysere alle ulykker. Læs mere om ulykkesanalyse her på hjemmesiden.

Der er en typisk sagsgang ved en arbejdsskade. En arbejdsskade rejser en lang række spørgsmål om anmeldelse, forsikringsforhold og erstatning, som også beskrives her på siden.

Objektivt ansvar

I henhold til loven gælder der objektivt ansvar for arbejdsgiveren i forbindelse med arbejdsskader. Det betyder, at når Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vurderer, om en hændelse skal anerkendes som arbejdsskade efter arbejdsskadeloven, ser de aldrig på, hvem der er skyld i hændelsen. Deres undersøgelser drejer sig udelukkende, om der er årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdet /de forhold, som arbejdet foregår under. Med andre ord om hændelsen er "egnet" til at fremkalde skaden.

PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 15-04-2019