På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Anmeldelse af arbejdsskader

En arbejdsskade, der medfører en dags fravær ud over tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet. En arbejdsskade, der medfører udgifter, der skal erstattes via arbejdsskadeforsikringen, skal anmeldes til forsikringsselskabet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen).

Hvornår skal en arbejdsskade anmeldes?

Arbejdsskade er det overordnede begreb for arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Arbejdsulykker skal anmeldes af virksomheden. Hvis arbejdsulykken har medført fravær ud over tilskadekomstdagen, skal ulykken anmeldes til Arbejdstilsynet. Hvis arbejdsulykken medfører udgifter, der skal erstattes, skal ulykken anmeldes til virksomhedens arbejdsskadeforsikringsselskab. 

Hvis der er tale om en erhvervssygdom, er det den læge, der behandler den syge, der skal udføre anmeldelsen, jf. bekendtgørelse om lægers og tandlægers pligt til anmeldelse af arbejdsbetingede lidelser.

En anmeldelse har to formål: 

  1. At bidrage til Arbejdstilsynets statistik over arbejdsulykker samt vurdere om der er behov for at udføre et tilsyn på virksomheden. 
  2. At give forsikringsselskabet og eventuelt senere Arbejdsmarkedets Erhvervssikring mulighed for at vurdere, om der er udgifter, f.eks. til lægebehandling eller erstatning, der skal dækkes.

Hvordan anmeldes en arbejdsulykke?

Arbejdsulykker skal anmeldes digitalt via EASY, Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og Arbejdstilsynets system til anmeldelse af arbejdsulykker.

En virksomhed kan tilmeldes direkte på easy.ask.dk eller benytte et andet kommercielt system, som har integrationsaftale med EASY. Det er også muligt at anmelde arbejdsulykker via en digital formular på virk.dk.

EASY sender automatisk anmeldelsen til de rigtige modtagere. Det kan for eksempel være virksomhedens forsikringsselskab, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring eller Arbejdstilsynet.

EASY beder automatisk om alle de oplysninger, som er nødvendige for, at modtagerne kan behandle anmeldelsen. Det giver den hurtigste sagsbehandling til gavn for både anmelder, tilskadekomne, forsikringsselskab og de relevante myndigheder.

Det er vigtigt, at virksomheden er enig i den beskrivelse af hændelsesforløbet, der skrives på anmeldelsen. Beskrivelsen vil blive brugt i behandlingen af sagen og kan senere bruges af medarbejderen til at rejse supplerende erstatningskrav mod virksomheden.

Hvis medarbejderen er det eneste vidne til arbejdsulykken, bør det også fremgå af anmeldelsen.

Hvor hurtigt skal en arbejdsulykke anmeldes? Og til hvem?

Som hovedregel skal en arbejdsulykke anmeldes til virksomhedens forsikringsselskab og Arbejdstilsynet senest 9 dage, efter ulykken er sket, dog skal der kun anmeldes til Arbejdstilsynet, hvis der er én fraværsdag eller mere ud over tilskadekomstdagen.

Der er mange tilfælde, hvor man kan komme i tvivl, om en hændelse skal anmeldes til forsikringsselskabet.

Hvis en hændelse ikke er anmeldt, og det senere viser sig, at en skade - stik mod forventning - får følger, der kan udløse erstatning, bør skaden anmeldes hurtigst muligt til virksomhedens forsikringsselskab, selv om fristen er overtrådt. Bemærk dog, at hvis skaden anmeldes senere end et år efter tilskadekomstdagen, skal der særlige grunde til for, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring vil behandle sagen med henblik på anerkendelse og erstatningsudmåling.

Arbejdsulykker skal kun anmeldes til forsikringsselskabet, hvis der er tale om udgifter til lægebehandling, eller hvis medarbejderen er i risiko til at få varige følger af ulykken, og disse følger kan udløse erstatning eller behandlingsudgifter.

DI anbefaler derfor følgende fremgangsmåde:

  1. Udfyld altid skadesanmeldelsen med det samme.
  2. Hvis medarbejderen har én fraværsdag ud over den dag, skaden opstod, skal virksomheden anmelde via Easy inden 9 dage, ellers kan det udløse påbud.
  3. Diskutér hændelsen i arbejdsmiljøorganisationen. 
  4. I nogle tilfælde er der slet ikke nogen tvivl om, at der bliver tale om udgifter, der skal dækkes af forsikringsselskabet - det kan være udgifter til lægebehandling og/eller åbenlyse varige mén. Hvis det er tilfældet, bør virksomheden straks anmelde hændelsen til sit forsikringsselskab. I andre tilfælde er det mere uklart, om der bliver tale om udgifter, der skal dækkes af forsikringsselskabet. Hvis det er tilfældet, anbefaler DI, at virksomheden venter med at anmelde til forsikringsselskabet.
  5. Det gælder særligt, hvis der er tale om småskader som sår eller forstuvninger. Hvis den tilskadekomne stadig har problemer fem uger efter hændelsen, skal virksomheden sikre, at der anmeldes til forsikringsselskabet.
  6. Hvis medarbejderen ikke vil se tiden an og vente med at sende anmeldelsen, kan den sendes til forsikringsselskabet med det samme. 

Hvis der er tvivl, bør man altid anmelde arbejdsulykker mv. til sit arbejdsulykkeforsikringsselskab og lade dem vurdere sagen nøjere

DI anbefaler den skitserede fremgangsmåde for at undgå unødige anmeldelser til forsikringsselskabet. Anmeldelser til selskabet koster administrative ressourcer, som virksomheden skal dække via sin forsikringspræmie.

Man skal dog være opmærksom på 1-års fristen i arbejdsskadeloven. Bestemmelsen betyder, at sager, der ikke er anmeldt af virksomheden eller tilskadekomne selv inden for et år, som hovedregel afvises.

Arbejdsskadestyrelsen fortolker bestemmelsen restriktivt, dog kan der dispenseres fra 1-års fristen, hvis der er særlig grund dertil.

Hvis virksomheden overvejer at skifte erhvervsansvarsforsikring (forsikringen, der bl.a. dækker supplerende erstatningskrav rejst af medarbejderen eller kommunen), anbefaler DI, at virksomheden samtidig med anmeldelse til arbejdsskadeforsikringen og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anmelder skaden til erhvervsansvarsforsikringen. Skriv i et følgebrev, at der indtil videre ikke er rejst et supplerende erstatningskrav. Denne procedure anbefales for at undgå situationer, hvor virksomheden har skiftet erhvervsansvarsforsikring og først herefter bliver opmærksom på, at der i en "gammel kendt sag" anlægges erstatningskrav. Sker det mere end tre måneder efter forsikringsskiftet, dækker hverken det gamle eller det nye selskab ved supplerende erstatningskrav.

Hvordan anmeldes en tand- eller brilleskade?

Tand- og brilleskader anmeldes også via Easy.

Et brillestel dækkes med maksimalt 1.100 kr. i 2016. Udgiften til nye brilleglas dækkes som regel fuldt ud.

Hvordan anmeldes en erhvervssygdom?

Virksomheden skal ikke anmelde en erhvervssygdom. En arbejdsgiver har nemlig ikke pligt til at anmelde erhvervssygdomme.

Hvis en medarbejder henvender sig med et helbredsproblem, som medarbejderen mener skyldes arbejdet, f.eks. ryg-, hud-, eller hørelidelser, så skal virksomheden bede medarbejderen om at gå til sin egen læge.

Medarbejderens læge kan så vurdere, om problemet kan skyldes arbejdet. Lægen har pligt til at anmelde skader, som han vurderer skyldes patientens arbejde, til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.  

Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4847
Mobil: +45 2228 8475
E-mail: slidi.dk
PUBLICERET: 09-03-2009 OPDATERET: 17-05-2018