På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Andre områder

Rygning, hvileperiode og fridøgn, natarbejde, helbredskontrol samt unges arbejde er også reguleret i arbejdsmiljøloven.

Her er information om påvirkninger fra arbejdsmiljøforhold, der ligger lidt udover det man normalt tænker på som arbejdsmiljø.

Det drejer sig om ryglovgivningen, tilrettelæggelse af arbejdstiden med fokus på hviletid og fridøgn. Det gælder natarbejde og helbredskontrol samt unges arbejde.

Emnerne er uddybet i undermenuerne til venstre.

Har du spørgsmål?
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4648
Mobil: +45 2320 8715
E-mail: mgsddi.dk