På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
P-BOGEN - DANMARK OP I GEAR
Produktivitetspanelet præsenterer i denne P-bog 86 anbefalinger rettet mod politikerne og 68 anbefalinger til indsatsområder rettet mod DI og virksomhederne selv.
Anbefalinger fra panelet:
Danmark skal prioritere teknisk forskning højere
Danmark bruger færre midler på teknisk forskning end vores nabolande. DI’s produktivitetspanel anbefaler, at den offentlige forskning i højere grad rettes mod virksomhederne.
Danmark op i gear -
erhvervslivets produktivitetspanel

Produktivitet er helt afgørende for at skabe vækst og velstand. Den danske produktivitetsudvikling er gået i stå, og vi taber fart i forhold til udlandet. Derfor har DI etableret et panel, der skal finde løsninger på Danmarks produktivitetsudfordringer.

Panelet består af topchefer og eksperter, der med afsæt i erhvervslivets konkrete udfordringer skal spille kvalificerede løsninger ind til regeringens produktivitetskommission.

Anbefalinger fra panelets møde
i oktober
Produktivitetspanelet holdte møde i oktober. Her fandt panelet blandt andet frem til, at Folketinget bør opstille servicemål for forbedringer af infrastrukturen.
PRODUKTIVITETSUDFORDRINGEN
 • Produktiviteten er gået i stå
  Produktiviteten har historisk været den primære motor til vækst og international konkurrencekraft i dansk økonomi. Sådan er det også i de lande, vi konkurrerer med. Men siden midten af 1990’erne er den danske produktivitetsudvikling gået i stå, og vi taber fart i forhold til udlandet.
 • Manglende investeringer
  Der er flere årsager til den aftagende danske produktivitetsudvikling. Vi har ikke investeret og uddannet os nok til, at vi har kunnet forbedre de produktionsmæssige ressourcer. Samtidig har udnyttelsen af de tilstedeværende ressourcer (totalfaktorproduktiviteten) ikke været god nok til, at vi har skabt tilstrækkelig merværdi i produktionen.
 • Forværret konkurrenceevne
  Også hvis vi sammenligner os med udlandet har den danske produktivitet udviklet sig svagt over de seneste 15 år.
HAR DU EN GOD IDÉ?
- Så skriv til os!
Produktivitetspanelet er interesseret i nye løsninger
og i dine idéer til at løse Danmarks produktivitetsudfordringer.
Her finder du oversigten over tolv vigtige produktivitetstemaer...
Anbefalinger fra panelets møde
tirsdag den 18. juni
Produktivitetspanelet holdte møde tirsdag den 18. juni, hvoraf der kom følgende 11 politiske anbefalinger og syv virksomhedsrettede indsatsområder...
Anbefalinger fra panelets møde
torsdag den 4. april
Panelets møde torsdag den 4. april mundede ud i 21 anbefalinger. Panelet opfordrer politikerne til at afskaffe en række danske særregler og generelt rydde op i de lovkrav, der hæmmer konkurrencen. Herudover peger panelet på, at det vil løfte produktiviteten, hvis flere offentlige opgaver udbydes i fri konkurrence.
Anbefalinger fra panelets møde
tirsdag den 3. september

Lederne på virksomhederne skal være bedre til at opstille mål og sikre sig, at målene også bliver forstået og gennemført. Det vil højne produktiviteten herhjemme, lyder det fra DI’s produktivitetspanel.

  PRODUKTIVITETSPANELETS MEDLEMMER:
  • Produktivitetspanelets formand er Koncernchef Flemming Tomdrup, Solar A/S
   Se alle panelets medlemmer:
  PUBLICERET: 08-03-2012 OPDATERET: 24-10-2014