På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Udnytter din kommune potentialet på det tekniske område?

Offentlig-privat samarbejde kan styrke kernevelfærden til gavn for borgerne ved at udnytte innovation og nytænkning. Fordelene er veldokumenterede, men konkurrenceudsættelsen blandt kommunerne varierer fra 14 til 99 pct. Det betyder, at mange kommuner ikke udnytter potentialet.

Den store variation i kommunernes brug af konkurrence inden for de tekniske områder viser, at der er gode muligheder for at lære af erfaringer hos de kommuner, der allerede i dag samarbejder med private. Ved at åbne den kommunale opgavevaretagelse op for nye ideer og skabe gennemsigtighed i pris og kvalitet sikres det, at borgerne får den bedste kernevelfærd for skattekronerne.

Se din kommunes placering her og få inspiration til, hvordan offentlig-private samarbejde kan bidrage til at styrke kernevelfærden.

Kommunernes økonomi er presset af bl.a. den demografiske udvikling. Det betyder, at nedskæringer og besparelser typisk er faste elementer i budgetterne. DI ønsker at styrke dialogen med kommunerne og de nye kommunalbestyrelser om mulighederne for at lære af eksisterende erfaringer og bruge offentlig-privat samarbejde til at styrke og forbedre kernevelfærden og dermed undgå de tilbagevendende velfærdsforringelser.

Der er gode erfaringer at hente ved at lære af de eksisterende erfaringer. Se eksempelvis, hvordan Holstebro Kommune har vist vejen og konkurrenceudsat næsten alle opgaver, eller hvor Frederikssund og Favrskov Kommune i samarbejde med private leverandører har opnået betydelige økonomiske og kvalitetsmæssige gevinster.

Der er også gode erfaringer på andre områder i kommunerne, der kan tjene som inspiration. Se flere gode råd og anbefalinger på www.di.dk/ops

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 10-01-2018 OPDATERET: 02-02-2018