På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Offentlig-privat samarbejde styrker kernevelfærden

Konkurrence er dynamoen for udvikling af nye, bedre og billigere produkter og services. Med et styrket offentlig-privat samarbejde kan kommunerne udnytte den dynamik og innovation, der sker på det private marked til at styrke kerne-velfærden til gavn for borgerne.

Kommunernes ressourcer er ikke ubegrænsede, og indtægterne kan ikke bare øges. Økonomien er presset, bl.a. på grund af den demografiske udvikling, og derfor er serviceforringelser og besparelser typisk et fast element, når budget-terne skal lægges.

Alternativet til nedskæringer i kommunerne er øget effektivitet med eksempel-vis digitalisering, nye teknologiske løsninger og ændrede arbejdsgange. Et cen-tralt redskab i den sammenhæng er at få skabt konkurrence om de kommunale serviceopgaver og dermed udnytte den innovation og udvikling, der sker på det private marked.

Når kommunerne sender serviceopgaver i udbud, giver det mulighed for, at virksomhederne kan byde ind med nye løsninger, der kan bidrage til at effektivi-sere driften og styrke kvaliteten i kernevelfærden. Med andre ord kan kommu-nerne langt hen ad vejen undgå serviceforringelser ved at opprioritere og styrke det offentlig-private samarbejde.

For at sikre en bedre og mere strategisk brug af offentlig-privat samarbejde an-befaler DI, at:

1) Få kortlagt de gevinster, som din kommune allerede har opnået.
2) Få afdækket potentialet for øget offentlig-privat samarbejde i din kommune.
3) Indføre en fast årligt drøftelse af mulighederne for at skabe øget konkurrence om kommunens driftsopgaver.

Der er stor variation i kommunernes brug af konkurrence inden for både de tekniske områder og på velfærdsområdet. Det viser, at der er gode muligheder for at lære af erfaringer hos de kommuner, der allerede i dag samarbejder med private.

DI’s status for offentlig-privat samarbejde i kommunerne fremgår det, at der er generelt en tendens til, at kommunerne skaber konkurrence om en større andel af de tekniske opgaver end på de mere borgernære områder. Men inden for de forskellige områder er der store forskelle mellem kommunerne. Der er således gode muligheder for at lære af andre kommuners erfaringer.

www.di.dk/ops er der gode eksempler og flere gode råd til, hvordan kommu-nerne kan bruge offentlig-privat samarbejde til at skabe mere og bedre velfærd til borgerne.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 09-01-2018 OPDATERET: 10-01-2018