På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Ny dansk udbudslov
 • DI om den nye udbudslov
  DI bakker op om den nye danske udbudslov.
 • DI’s infomøder om den nye udbudslov var et populært tilløbsstykke med deltagelse af over 400 medlemmer. På mødet beskrev udbudsekspert Jesper Fabricius de nye tiltag i loven, der har størst betydning for tilbudsgiverne.
 • Ny udbudsvejledning fra
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen lancerer ny kampagne og hjemmeside for vejledning om den nye udbudslov.
 • Hvad er udbudsloven?
  Udbudsloven er en ny dansk lov, der skal regulere, hvordan den offentlige sektor køber varer og tjenesteydelser ind hos private virksomheder.
 • Hvad skal udbudsloven bidrage til?
  Klare regler, fleksible rammer i udbudsprocessen og lave transaktionsomkostninger.
HVAD BETYDER ÆNDRINGERNE FOR MIN VIRKSOMHED?
 • Offentliggørelse af evalueringsmetoden
  Gennemsigtigheden i ordregivernes evaluering af de indkomne tilbud øges markant. Fremover skal ordregiverne fremlægge den metode, de vil anvende i tilbudsevalueringen, sammen med udbudsmaterialet.
 • Bedre mulighed for dialog og forhandling
  Mulighederne for at benytte udbud med forhandling eller konkurrencepræget dialog udvides markant. Desuden kan man som noget nyt anvende innovationspartnerskaber som udbudsprocedure.
 • Afskaffelse af annonceringspligten
  Pligten til annoncering ved indkøb af varer og tjenesteydelser med kontraktværdier mellem 500.000 kr. og tærskelværdierne for EU-udbud afskaffes (tilbudslovens afsnit II). Fremover skal ordregiverne blot sikre, at indkøbene foregår på markedsmæssige vilkår.
 • Særlige regler for sociale tjenesteydelser
  Direktivets anvendelsesområde udvides til at omfatte de særlige sociale tjenesteydelser, der i dag er fritaget (de såkaldte bilag IIB-tjenesteydelser). De særlige sociale tjenesteydelser underlægges et ”light-regime”, der proceduremæssigt minder om den eksisterende annonceringspligt i den danske tilbudslov.
 • Kortere tidsfrister
  Minimumstidsfristerne for prækvalifikation og tilbudsafgivelse forkortes markant. Ved brug af udbudsformen begrænset udbud og udbud med forhandling kan ikke-statslige ordregivere eksempelvis fastsætte tidsfrister på 10 dage.
 • Henvisning til mærker
  Det bliver muligt for ordregiverne at stille krav om mærker i udbudsmaterialet – eksempelvis Svane-mærket.
 • Fællesreuropæisk egenerklæring
  Virksomhederne skal fremover anvende et nyt fælleseuropæisk udbudsdokument (ESPD), der har karakter af en standardiseret egenerklæring.
Kontakt:
Kontakt image
Chefkonsulent
Tlf: +45 3377 4663
Mobil: +45 2077 2919
E-mail: lansdi.dk