På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Hvad giver et godt lokalt erhvervsklima?

10 vigtige parametre har betydning for, hvor godt det er at drive virksomhed lokalt.

Arbejdskraft
Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for at overleve og vokse. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af adgangen til kvalificeret arbejdskraft i kommunen samt jobcenterets evne til at formidle den nødvendige arbejdskraft.

Brug af private leverandører
Brug af private leverandører kan spare en kommune mange penge på driftsbudgettet samt være med til at sikre en stærk lokal serviceindustri. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, hvor åben kommunen er for brugen af private leverandører samt om kommunen er god til at overholde betalingsbetingelser.

Fysisk planlægning
En forudsætning for at virksomheder kan vokse og skabe flere arbejdspladser er, at der er mulighed for at udvide produktionen. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af, om der er ledige erhvervsgrunde med plads til udvikling i kommunen, og om planlægningen giver plads til erhvervsudvikling.

Information og dialog med kommunen
Det er vigtigt for virksomhedernes mulighed for at planlægge f.eks. fremtidige investeringer, at de har overblik over, hvad kommunens fremtidsplaner er, og at der bliver lyttet til deres synspunkter. Denne kategori indeholder virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at formidle væsentlig information samt kvaliteten af dialogen mellem politikere, embedsmænd og virksomheder.

Infrastruktur og transport
Det er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at de kan få varer, kunder og medarbejdere til og fra virksomheden. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af vejnettet i kommunen samt kvaliteten af den lokale kollektive trafik.

Kommunens image
Et godt image er vigtigt for et områdes evne til at tiltrække succesfulde virksomheder og gode kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til at fastholde og tiltrække nye virksomheder og borgere til kommunen.

Kommunens velfærdsservice
En kommunens evne til at levere gode basisydelser som børnepasning og gode skoler er afgørende for dens evne til at tiltrække kvalificerede medarbejdere. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens børnepasningstilbud samt kvaliteten af de lokale folkeskoler.

Kommunal sagsbehandling
En kommunes evne til hurtigt og kompetent at behandle sager kan for de berørte virksomheder betyde forskellen mellem en konkurrencemæssig fordel og store ekstraudgifter. Denne kategori beskriver virksomhedernes vurdering af kommunens evne til hurtigt og kompetent at behandle sager på miljøområdet, sygedagpengeområdet samt byggesager.

Kommunale rammevilkår
Det er eksempelvis erhvervsfrekvensen i kommunen, kommunens brug af private leverandører, størrelsen på dækningsafgifter samt omfanget af erhvervsbyggeri i kommunen.

Skatter, afgifter og gebyrer
Størrelsen på lokale skatter, afgifter og gebyrer slår direkte igennem på virksomheders konkurrenceevne. Denne kategori beskriver virksomheders vurdering af niveauet for kommunens personskatter, erhvervsskatter, afgifter og gebyrer.

PUBLICERET: 21-06-2011 OPDATERET: 18-08-2016