På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Den digitale udvikling er en af de største forandringskræfter i vores tid. Hvis danske virksomheder går forrest i udviklingen, er der store muligheder for ordrer, vækst og øget produktivitet.
Danmark er et af de dyreste lande at leve og drive virksomhed i. Derfor kan vi ikke konkurrere og skabe nye virksomheder, hvis vi ikke også er de dygtigste i verden.

Danmark skal være et digitalt fyrtårn, fordi digitaliseringen er en helt afgørende konkurrenceparameter.

Indsatsen indsamler viden og udvikler anbefalinger

DI's Digitaliseringsindsats skal frem mod udgangen af 2017 indsamle og udvikle politiske og virksomhedsrettede anbefalinger, som kan løfte digitaliseringen i Danmark og sikre, at disse anbefalinger fører til konkret handling. 

To overordnede mål:

 • At få langt flere virksomheder til at høste gevinsterne ved digitalisering
 • At styrke den politiske interessevaretagelse i forhold til digitaliseringsområdet, herunder i forhold til det offentlige

Dansk Industri har nedsat en selvstændig digital taskforce til at lede arbejdet. Fagleder Christian Hannibal (chhn@di.dk) har det faglige ansvar for indsatsen og sekretariatsbetjeningen af digitaliseringspanelet.

DIGITALISERINGSINDSATSEN FIRE BEN
 • Analyser
  Et styrket analysegrundlag skal belyse gevinsterne for virksomhederne og den offentlige sektor ved øget digitalisering.
 • Politiske anbefalinger
  Indsatsen vil udarbejde politiske anbefalinger, der kan fremme digitaliseringen af Danmark.
 • Virksomhedsrettede anbefalinger
  Indsatsen vil udarbejde virksomhedsrettede anbefalinger, der kan gøre erhvervslivet mere konkurrencedygtigt
 • Medlemsrettede aktiviteter
  DI vil gennem aktiviteter for medlemsvirksomhederne sikre, at de virksomhedsrettede anbefalinger når bredt ud