På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Analyser

Hvilke teknologier vil i fremtiden forandre brancerne mest? DI’s Digitaliseringsindsats har på baggrund af dette spørgsmål foretaget en rundspørge i DI’s brancheforeninger om, hvilke nye teknologier der forventes at få størst indflydelse på branchen, samt hvilke muligheder, udfordringer og kompetencebehov det skaber.

 

Iot, Big Data og kunstig intelligens bliver mere og mere anvendte begreber når vi idag snakker digitalisering, og er i høj grad med til at definere den teknologiske tidsalder, vi befinder - og bevæger - os ind i. Analysen beskriver teknologiernes udbredelse i Danmark, barriererne for den videre udbredelse samt mulige virksomhedsrettede og politiske indsatsområder.

 

I dette notat ses på de unges vej igennem de videregående it-ud-dannelser for at identificere, hvor der kan sættes ind, for at der ud-dannes flere unge med it-specialist kompetencer.

Analysen belyser det eksisterende arbejde for at øge digitale kompetencer i folkeskolen.

Analysen sætter fokus på behovet for digitale kompetencer i Danmark og om efterspørgslen kan imødekommes.
På baggrund af kvalitative interviews opstiller DI's Digitaliseringsindsats her de hovedbarrierer som MMV'er står overfor ift. digitalisering.
Håndbogen giver en række gode råd om digitalisering til de danske små og mellemstore virksomheder.  
Her redegøres for et udpluk af offentlige initiativer på digitaliseringsområdet fra en række af verdens førende digitale lande.
Rundspørgen viser, at over halvdelen af virksomhederne forventer, at digitalisering vil påvirke deres branche de næste 5 år. Samtidig mener 60 pct., at de kun i nogen eller mindre grad er forberedt på at håndtere øget digitalisering
Her redegøres der for de vigtigste konklusioner fra en række analyser af Danmarks generelle niveau for digitalisering på forskellige områder.
De mindre og mellemstore virksomheder ligger foran de store virksomheder på digital markedsføring. Derimod ligger de store i front på automatisering og nye digitale
forretningsmodeller.
Den rivende teknologiske udvikling, vi oplever i dag, åbner dørene for nye markeder og forretningsmodeller, men det kan også fortrænge etablerede markeder og virksomheder.
Mere end halvdelen af de mindre og mellemstore virksomheder
(MMV’er) har oplevet stigende administrative byrder forbundet med offentlige digitale løsninger inden for de seneste tre år.
Virksomhederne med under 100 ansatte, MMV’er, ser lyst på 2016. De er dog ikke så investeringslystne som de større virksomheder – især når det gælder investeringer i ny teknologi.