På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Økonomisk prognose

DI tager bestik af den danske, økonomiske udvikling.
 
 • Der er udsigt til fortsat fremgang i dansk økonomi og over 60.000 nye jobs i de kommende to år. Fremgangen smitter også af på danskernes privatforbrug, der vokser hastigere nu end længe. Tiltager forbruget yderligere kan det medføre behov for betydelige finanspolitiske stramninger. Mangel på medarbejdere er den største trussel mod et langvarigt opsving.
 • DI venter en vækst i år og næste år på ca. to procent – den højeste i ti år. Der er også vækst i virksomhedernes investeringer, men virksomhederne mangler i dag alligevel maskiner og udstyr for 50 mia. kr. Der er således fortsat et stort potentiale for øget automatisering og øgede inve-steringer i digitalisering til gavn for produktiviteten.
 • Den økonomiske vækst tiltog betydeligt i slutningen af 2016, og denne højere vækst ser ud til at fortsætte. Væksten i de private erhverv ser ud til at blive den højeste i mere end ti år, og den private beskæftigelse kan nå et nyt rekordniveau. Hvis virksomhederne altså ikke løber tør for ledige hænder med de rette kompetencer.
 • Verdensøkonomien genvinder momentum og er på vej ind i et opsving. Tillidsindikatorerne er positive, og ledigheden falder i store dele af verden. Det går bedre end ventet på vores nære eksportmarkeder. Eksporten sluttede stærkt af i 2016 og vil vokse med 4½ pct. i 2017 – den højeste vækst siden 2011. Der er dog stadig stor usikkerhed, som kan afspore væksten i verdensøkonomien.
 • Lav vækst i verdensøkonomien udfordrer dansk eksport. Verdenshandlen vokser langsomt, og der er betydelig usikkerhed om den fremtidige vækst. På trods af usikkerheden er der dog stadig vækst i verdensøkonomien, og den bør være stærk nok til at sikre fremgang i eksporten.
 • I 2015 og 2016 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang i økonomien. Denne fremgang har derfor været ganske svag. Forbrugsfremgangen ser ud til at fortsætte i 2017, hvor der dog også ventes en lidt større vækst i eksporten. Derfor vil væksten i BNP tiltage lidt i 2017.
 • Siden DI’s prognose fra maj er væksten i verdensøkonomien nedjusteret, blandt andet i lyset af Brexit. Derfor må vi nedjustere væksten i Danmark. Der er dog også kommet en række andre nye oplysninger om udviklingen i Danmark og andre lande, som påvirker vækstskønnene. Alle disse ændringer er med i denne prognoseopdatering.
 • Verdensøkonomien vokser i langsomste tempo siden finanskrisen. Arbejdsmarkedet i USA og Europa viser dog gode takter. Væksten forventes at være tiltagende, men usikkerhed præger fortsat de globale vækstudsigter. Dansk eksport skuffede i 2015, men ventes at stige i takt med markedsvæksten i 2016 og 2017.
 • DI spår en vækst i BNP på 0,9 pct. i 2016, og dermed ventes BNP endelig at nå tilbage til samme niveau som i 2007. Det har altså taget dansk økonomi ni år at indhente det tabte, efter finanskrisen ramte Danmark og resten af verden. Næste år forventer DI en vækst på 1,8 pct. Det forudsætter, at produktiviteten – efter et fald frem til 1. kvartal 2016 –retter sig op. Hvis det ikke sker, er der alvorlig fare for, at det potentielle økonomiske opsving bremses af, at virksomhederne ikke kan få de medarbejdere, de efterspørger.
 • Den danske eksport skuffede i 2015, og der knytter sig stor usikkerhed til eksporten i de kommende kvartaler. Den svigtende eksport har dog kun i begrænset omfang smittet af på resten af økonomien. Så hvis eksporten kan følge med efterspørgslen på de udenlandske markeder, vil vækst i eksporten understøtte fremgangen i forbrug og investeringer i 2016 og 2017. Og beskæftigelsen kan vokse med op mod 37.000 personer.
 • Eksporten har udviklet sig meget skuffende igennem 2015. Den ventede bedring af de internationale konjunkturer bør dog give anledning til stigende eksport i både 2016 og 2017. Eksportvirksomhederne kan især glæde sig over fremgang i Europa og USA. Men 2016 er startet med stor usikkerhed omkring særligt olieprisen og styrken af kinesisk økonomi. Hvis eksporten skuffer igen, kan det koste 24.000 arbejdspladser.
 • Dansk økonomi ramte et bump på vejen i 2. kvartal 2015, hvor både eksport og privat forbrug faldt. Forudsætningerne for vækst er dog fortsat gunstige, hvorfor det ventes, at væksten hurtigt vender tilbage. Opbremsningen i salget kan ikke aflæses på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er fortsat med at stige. Også fremadrettet er der udsigt til pæn vækst i beskæftigelsen, og derfor bliver der stadig større risiko for, at mangel på kvalificeret arbejdskraft bremser opsvinget.
 • Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget eksport. Eksporten faldt overraskende i 2. kvartal, men de gunstige forhold taler for fornyet fremgang i anden halvdel af 2015. Danmarks samlede eksport vil stige med 1,6 pct. i 2015, men væksten stiger til 5,5 pct. og 4,2 pct. i de efterfølgende år.
Prognosearkivet
Her finder du tidligere prognoser, som DI har lavet.
Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 04-02-2011 OPDATERET: 06-08-2018