På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.
Analyser
 • 19.10.2017
  Der er færre efterkommere, som afslutter en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med personer med dansk oprindelse. Især blandt de mandlige efterkommere. Både for efterkommere og personer med dansk oprindelse er beskæftigelsen markant højere for dem, der afslutter uddannelser sammenlignet med dem, der ikke gør.
 • 16.10.2017
  Mens modstanden mod globaliseringen i de senere år har fået vind i sejlene i udlandet, bakker danskerne bredt op om Danmarks deltagelse i en global og åben verden, fremgår det af DI’s globaliseringsundersøgelse 2017. Globaliseringen gør Danmark rigere og skaber adgang til billigere og bedre varer, lyder danskernes dom.
 • 09.10.2017
  Både små og store virksomheder har over det seneste hal-ve år oplevet, at det er blevet lidt sværere og dyrere at låne penge. Forværringen ses især for SMV’er over det seneste kvartal. Styrket egenkapital vil gøre det nemmere for SMV’er i banken. Det er derfor glædeligt, at regeringen med efterårets forhandlinger om en erhvervs- og iværk-sætterpakke tager hul på at sikre bedre adgang til risiko-villig kapital for særligt SMV’er.
 • 09.10.2017
  Produktivitetsvæksten hæmmes i disse år af, at der sker en brancheforskydning over mod mere lavproduktive job. Siden 2010 har brancheforskydninger sænket produktivitetsvæksten med 0,3 pct. point om året. Men der sker samme glidning i andre lande, og samlet set har Danmark klaret sig relativt pænt produktivitetsmæssigt fra 2010-2016 efter en meget dårlig periode frem til finanskrisen.
 • 09.10.2017
  Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet kan være med til at trække produktiviteten ned. DI’s analyser viser dog, at hverken ændringer i alderssammensætningen eller herkomst ser ud til at have påvirket produktivitetsudviklingen synderligt siden finanskrisen.
 • 26.09.2017
  Erhvervslivet efterspørger flere kvalificerede medarbejdere. Første skridt kan tages med politiske aftaler i efteråret om bl.a. lavere skat på arbejde. Men det bør følges op af yderligere reformer. En ambitiøs politisk aftale om refomer kan frigøre ti mia. kr. ekstra frem mod 2020 til at investere markant mere i uddannelse og forskning.
 • 26.09.2017
  Langt de fleste danske virksomheder er positivt stemt i forhold til globaliseringen. De ser gode muligheder for at lancere nye produkter, der kan afsættes globalt, hvis altså ikke de bremses af mangel på kvalificerede medarbejdere.