På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Markedsfokus

DI følger den økonomiske udvikling på Danmarks vigtigste eksportmarkeder tæt. Hver måned samler vi de seneste tendenser i vores markedsfokus.

Efter et par meget sløje år er verdenshandlen igen ved at genvinde momentum. I de seneste år er verdenshandlen steget langsommere end den samlede vækst i verdensøkonomien. Dette er nu vendt, og bl.a. IMF venter, at denne udvikling fortsætter. Stigningen i handelsintensiteten er et positivt tegn for verdensøkonomien, som viser, at landene ikke har lukket sig om sig selv, men at den frie handel fortsat trives – på trods af stigende protektionisme i flere lande. Den stigende verdenshandel har også givet sig udslag i stigende industriproduktion over det seneste halve år, både i USA, eurolandene og Asien. I samme periode har der også været en klar bedring i erhvervstilliden blandt industrivirksomhederne.

Også på forbrugersiden er der optimisme at spore. Både de europæiske og amerikanske forbrugere er i rigtig godt humør. Den meget lempelige pengepolitik gør det muligt at låne til lave renter, og da prisstigningerne stadig er forholdsvis små, oplever mange forbrugere en stigende købekraft.

Selv om væksten i mange lande, og verdensøkonomien generelt, fortsat er ganske lav, så har fremgangen været stærk nok til at sikre, at flere og flere har fået fodfæste på arbejdsmarkedet. Ledigheden er faldet i mange lande. I EU og USA er ledigheden nu på det laveste niveau siden finanskrisen. Flere og flere lande oplever udfordringer med mangel på arbejdskraft som følge af øget pres på arbejdsmarkedet, hvilket kan bremse væksten i de kommende år. Dette gælder eksempelvis i Danmark, USA og Tyskland.F orbedringer på arbejdsmarkedet, og relativ høj forbruger- og erhvervstillid i mange lande, understøtter vækst i både forbrug og investeringer og dermed også fortsat vækst i verdenshandlen. Dermed ser det igangværende opsving forholdsvis holdbart ud, så længe der ikke opstår alvorlige problemer med mangel på arbejdskraft eller fornyet politisk uro.

PUBLICERET: 01-12-2010 OPDATERET: 25-01-2018