På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Grundskolen

En god folkeskole er af uhyre stor betydning for Danmarks konkurrenceevne på lang sigt. Desværre har folkeskolen ikke leveret de resultater, som vi som samfund med rette kunne forvente. 15-20 pct. af de unge forlader i dag grundskolen uden funktionelle evner i dansk og matematik, og Danmark har samtidig langt færre dygtige end de øvrige OECD-lande. 

De manglende færdigheder hos eleverne efter endt grundskole har stor betydning for deres videre vej til uddannelse og job, og det påvirker hermed den danske konkurrenceevne og produktivitet negativt.

Med indgåelsen af folkeskolereformen i sommeren 2013 går folkeskolen en ny tid i møde. Det er lykkedes forligsparterne at skabe en ambitiøs reform, der på en række områder vil skabe en langt bedre folkeskole, bl.a. med flere timer i de afgørende kernefag – dansk, matematik og natur/teknik og en mere spændende og varieret skoledag.

I reformen savner DI dog et øget fokus på overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. Hver sjette ung får aldrig en erhvervskompetencegivende uddannelse, og færre og færre søger erhvervsuddannelserne, dertil vælger mange gymnasievejen uden at bruge den til at sikre en erhvervskompetence.

DI savner også et fokus på de dygtige. Ifølge PISA-undersøgelserne er der markant færre dygtige i Danmark i forhold til i andre lande. DI mener derfor, at også eliten skal udfordres i fremtidens folkeskole.

DI mener endvidere, at det er afgørende, at der sker en bedre kobling mellem grundskolen og det øvrige samfund. Vi tror på, at f.eks. skole-virksomhedssamarbejde kan skabe mere motiverende undervisning.

Grundskolen er kun første trin på unge menneskers uddannelsesvej, og derfor bør skolen også integreres og samarbejde langt mere med både ungdomsuddannelser og det øvrige samfund, end den hidtil har gjort.

 

 

PUBLICERET: 22-06-2012 OPDATERET: 18-08-2016