På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Konkurrencedygtige virksomheder har brug for medarbejdere med de rette kompetencer. Det kræver, at videre- og efteruddannelsessystemet er målrettet virksomhedernes behov.

Videre- og efteruddannelse er en afgørende parameter i den fleksibilitet, der karakteriserer det danske arbejdsmarked, hvor nye kompetencer og deraf følgende jobskifte blandt medarbejderne er med til at sikre en effektiv omstilling til bl.a. ny teknologi.

Hvis investeringerne i videre- og efteruddannelse bliver overladt til de enkelte medarbejdere eller virksomheder, er der imidlertid en risiko for, at investeringerne bliver utilstrækkelige set fra et samfundsperspektiv. Det er derfor i samfundets interesse at medvirke til finansiering af videre- og efteruddannelse.

Mere erhvervsrettet videre- og efteruddannelse

For at understøtte fleksibiliteten på arbejdsmarkedet i forhold til udviklingen af nye kompetencer, mener DI, at det offentlige engagement bør omfatte både den almene og den erhvervsrettede del af efteruddannelsesindsatsen. Det er ikke alene virksomhedernes ansvar at sikre en veluddannet arbejdsstyrke.

Derfor bør der også ske en prioritering i den offentlige videre- og efteruddannelsesindsats, som fokuserer på at medarbejderne opkvalificeres i færdigheder, der dækker virksomhedernes behov.

Det er desuden vigtigt, at systemet indrettes, så det er enkelt at bruge for virksomhederne og medarbejderne.

Medarbejderne har også ansvar for kompetenceudvikling

Virksomhederne bruger i dag mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne igennem videre- og efteruddannelse. Hvis kompetenceudviklingen skal være nyttig for både medarbejder og virksomheder forudsætter det, at virksomheden sikrer, at de nye færdigheder kommer i spil. Men det kræver også et styrket engagement hos den enkelte medarbejder, så man i højere grad tager ansvar for sin egen kompetenceudvikling og dermed for sin værdi på arbejdsmarkedet.

Vi benytter ikke din mailadresse til andet end dette nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde dig igen her.
PUBLICERET: 24-04-2009 OPDATERET: 20-12-2016